podpis.png

fotografia   ·   literatura   ·   historia (o autorze)   ·  opinie

Fotografia

 

Borowiak staje po obu stronach obiektywu, częściej jednak w roli fotografującego. W sztukach wizualnych wyznaje naturalność i otwartość jako świętość. Fotografie traktuje jako ucieczkę w świat bezpieczny, wolny od uprzedzeń, pozwalający na kontakt z drugim człowiekiem na intymnym poziomie pełnym szacunku do natury, świata i siebie nawzajem.

Literatura

 

W latach 2015 – 2018, w Gliwicach, wydał trzy tomy liryki: „Modlitewnik” (2015), „Zniewolona (2016), oraz „SZA” (2018); które stanowią tryptyk traktujący o uczuciowości, seksualności, i nastrojach duchowych współczesnej, polskiej młodzieży. Jego liryka charakteryzuje się niestałą płcią podmiotu lirycznego, wieloma odniesieniami do symboliki i tekstów o charakterze religijnym i eklektycznym; a także elementami korespondencji sztuki z wydaniami innych polskich artystek i artystów. Wydania z lat 2015-2018 zostały pozytywnie przyjęte przez redakcję czasopisma literackiego "Topos".

 

Od 2020 r. Borowiak publikuje również teksty krytykujące aktualne wydarzenia i nastroje społeczne w kraju. Utrzymany w tej stylistyce tom „24.” został wydany jedynie w formie publikacji cyfrowej 24 maja 2020. Wszystkie wydania zostały udostępnione publicznie kilka dni później, w ramach zachęcenia czytelników do wsparcia WOŚP oraz OSK.

14 lutego 2022 ukazała się pierwsza wizualna zapowiedź nowej książki.

historia

 

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna w GOP powstała w 2015 r., jako autonomiczna względem samorządów i organizacji wszelakich baza danych, oferująca dostęp do treści poświęconych głównie historii węzła kolejowego w Pyskowicach, wszystkich projektów kolei aglomeracyjnych na Górnym Śląsku, Pyskowickiego Skansenu Kolejnictwa, a także kolei piaskowych i turystyki industrialno-transportowej w regionie. Jej inicjatorami byli Borowiak, Franciszek Krawczyk oraz Michał Zbiciak.

 

Na przestrzeni ostatnich lat, projekt rozrósł się nie tylko pod względem oferowanych internetowo treści, ale także działań podejmowanych poza strefą cyfrową. Dziś, "Stacja Pyskowice", to nie tylko największa dostępna w internecie monografia poświęcona w/w tematyce, ale również miejsce pozyskiwania, archiwizacji i digitalizacji danych, współorganizacja imprez kolejowych i przejazdów z pociągami specjalnymi, a także liczne współprace krajowe i zagraniczne.

Wystawy / spotkania

 

2021  "Koniec Lata", Cechownia Gliwice koncert wraz z premierą filmu (jako współorganizator, konsultant techn.)

2018  "SZA", Biblioforum Gliwice, premiera książek "Zniewolona" i "SZA"

2017 "Próba materii", Stacja Artystyczna Gliwice (z grupą Aczkolwiek)

2015 "Modlitewnik", Kawka Gliwice, wystawa fotografii i premiera książki

2015 "Portret Gliwiczan", Forum Gliwice, UM Gliwice (z grupą Aczkolwiek)

2014 "Istnienie" Podcień, Pyskowice