top of page
pce.png
pce2.jpg

Pyskowice (Nowe), uproszczony schemat zabudowań na rok 2022
Piotr Borowiak

 

PYSKOWICE • 2018 — obecnie

 

Trzydzieści lat po upadku komunizmu Pyskowice są miastem spokojnym i oferującym dobre warunki do osiedlania się. Dzielą się na dzielnice: Nowe Pyskowice, Stare Pyskowice, Dzierżno, Mikuszowina i Zaolszany. 

KOMUNIKACJA

Transport zbiorowy oraz drogowa sieć dróg stają się, wraz z rozwojem transportu samochodowego, coraz bardziej niewydolne. Stacja kolejowa na południu miasta znajduje się zbyt daleko od najgęstszych zabudowań mieszkalnych. Brakuje także regularnych kursów, które mogłyby zachęcać przynajmniej mieszkańców Starych Pyskowic do korzystania z transportu zbiorowego. Od upadku idei KRR, o Pyskowicach w kontekście komunikacji, praktycznie zapomniano.

 

Plany usprawnienia sieci transportowej w GOP, po raz pierwszy w poważnym stopniu obejmują Pyskowice dopiero od 2017r. tj. od powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), która jako priorytet swych działań, ustanawia utworzenie Kolei Metropolitalnej na terenie objętym swoim działaniem. Poprzez przywrócenie regularnych połączeń kolejowych do stacji Pyskowice Miasto, może być to znacząca szansa na udrożnienie miasta i jego uatrakcyjnienie.

 

W 2021r. zamknięto ruch i zlikwidowano stację kolei piaskowych przebiegającą pomiędzy dzielnicą Dzierżno a Starym Miastem. Wycofanie kolejowych transportów piaskowych, skutkuje wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych i wysoką uciążliwością (hałas, zanieczyszczenia, utrudnienia drogowe) dla mieszkańców południowych obrzeży miasta.

 

Linie autobusowe GZM umożliwiają dojazd z Pyskowic do Bytomia, Dzierżna, Gliwic, Wielowsi, Toszka i Paczyny. Od 2022r. Metropolia GZM uruchamia także autobusowe Metrolinie, tj. regularne połączenia autobusowe (w tym również nocne) do Knurowa (przez Gliwice), oraz Tarnowskich Gór (przez Zbrosławice).

KULTURA I REKREACJA

W Pyskowicach nie brak parków, tras rowerowych, placów zabaw i zieleńców. Centralnym punktem północnej dzielnicy miasta jest Plac Dożynkowy, spełniający rolę miejskiego zieleńca, placu dla organizacji imprez plenerowych, oraz lądowiska LPR. Zlikwidowano amfiteatr w Parku Miejskim, który planowano bez powodzenia odbudować na Placu Dożynkowym na przełomie tysiąclecia.

 

Społeczność mieszkańców organizuje swój czas wolny w ramach klubów sportowych, towarzystw społecznych i organizacji pozarządowych. Funkcjonuje księgarnia, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera, Stadion Miejski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, żłobek, pięć przedszkoli, a także szkoły: ​

 • Podstawowe

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Szkoła Podstawowa nr 6  
    

 • Ponadpodstawowe:

  • Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej, w skład którego wchodzą:

   • Liceum Ogólnokształcące

   • Liceum Profilowane

   • Technikum

   • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

   • oraz Zespół Szkół Specjalnych​

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA


Osiedla, szkoły, urzędy i pozostałe budynki miejskie wyglądają schludnie i czysto, choć wraz ze wzrostem popularności technik termomodernizacyjnych, niektóre z nich tracą swój dawny charakter i kolorystykę; czasem nawet pozbawiane są architektonicznych detali historycznych. Poprzez kolorystyczne niedopasowanie elewacji sąsiadujących ze sobą domów mieszkalnych, zanika także spójność stylistyczna osiedli.

W pobliżu Urzędu Miasta przy ul. Strzelców Bytomskich, powstały na przestrzeni lat trzy budynki TBS. Bezpośrednio sąsiadują one z pierwszym w Pyskowicach parkingiem typu Park & Ride. Infrastruktura ta powstała w 2020r., przy okazji przebudowy placu Wyszyńskiego, w wyniku której zorganizowano tutaj największe centrum przesiadkowe w mieście.​ Po upadku instytucji PKS Gliwice, zaaranżowano na cele handlowo-usługowe teren dawnej zajezdni autobusowej przy ul. Armii Krajowej. Wyburzono zabudowania zakładów POLKON - w ich miejsce powstało centrum usługowo-handlowe, podzielone na dwa wielkopowierzchniowe pawilony z zewnętrznym parkingiem. Wyburzono również małą ciepłownię przy ul. Paderewskiego. W jej miejscu powstał deptak, miejsca parkingowe dla mieszkańców, oraz zabudowane osiedlowe śmietniki. Pod koniec 2022r. zorganizowano tam również Rosarium im. Romana Jasińskiego. 

Jedną z kolejnych większych bolączek miejscowości, jest problem z odpowiednim zagospodarowaniem przestrzeni handlowo-usługowych wokół bardzo dobrze utrzymanego, dawnego "śródmieścia" z Rynkiem, na którym życie wygasa regularnie od kilku lat. Wytyczenie ważniejszych szlaków komunikacyjnych z jego pominięciem, oraz ograniczenie dojazdu do Pyskowic od strony południowej obwodnicy miasta (z ulic: Sikorskiego, Traugutta, DK94 do ul. Powstańców Śląskich) spowodowało przeniesienie życia miejskiego poza obszar starówki. Obecnie, życie miejskie w Pyskowicach skupia się w rejonie dawnych osiedli: "A", "B" i "C", gdzie ulice Wojska Polskiego, 1 Maja i Szopena wyznaczają nowe centrum.

INWESTYCJE MIASTA

W 2017r. ruszył proces zamykania uciążliwego, lokalnego wysypiska odpadów komunalnych przy ulicy Wrzosowej. Prace przy rekultywacji terenów objętych działalnością składowiska trwały do września 2020.

 

Miasto przeszło ogromną transformację wizualną na przestrzeni ostatnich 10 lat. Mieszkańcy przeważnie uznają Pyskowice za miasto spokojne, bezpieczne i komfortowe, z racji niewielkiego poziomu hałasu, braku zanieczyszczeń oraz bliskości terenów zielonych i zbiorników wodnych: Dzierżno, Czechowice, Pławniowice - nad którymi rozwija się hotelarstwo, turystyka i rekreacja.

 

Szeroką rewaloryzację w 2018r. przeszedł Park Miejski, gdzie na obszarze 5,24 ha dokonano wymiany i dosadzenia zieleni, montażu budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, oraz uporządkowano ciek wodny wpływający do rzeki Dramy. Zorganizowano w nim również ścieżkę edukacyjną, fontanny, stoły szachowe, place dla rozpalania grilla, siłownię na wolnym powietrzu, oraz wybieg dla czworonogów z placem treningowym.

 

Planuje się uruchomienie nowej instytucji społeczno-kulturalnej (obok Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu), jaką ma być Stacja Kultury. Lokalizacją dla placówki będą przestrzenie zaaranżowane specjalnie na ten cel, w budynku dawnego dworca kolejowego na południu miasta. Inwestycja jest sztandarowym działaniem Rady Miasta kadencji 2018-2023.​

ZAPLECZE PRACOWNICZE I STRATEGICZNE

Przyciągnięcie do miasta sieci sklepów wielkopowierzchniowych spowodowało wygasanie małych, prywatnych sklepików i firm; uwolniło natomiast nowe możliwości wyboru, dostępności szerszego asortymentu oraz wzrost zatrudnienia; a także ograniczyło koniecznośc wyjazdu za zakupami poza granice miasta. W pobliżu pyskowickiej obwodnicy znajdują się obecnie dwa sklepy sieci Biedronka. Na nowym mieście: Lidl, Carrefour, Netto, Media-Expert, oraz 5 osiedlowych sklepów Żabka.

 

W związku z rozwojem sieci handlowych i usługowych w centrum, cierpi wyraźnie południowa część miasta, pozbawiona bliskiego dostępu do jakiejkolwiek z wyżej wymienionych placówek. Chęć skorzystania ze sklepu pierwszej potrzeby, apteki czy bankomatu, również bardzo często oznacza konieczność wycieczki do centrum.​

Z końcem 2022r. zapowiedziano budowę małego centrum handlowego pomiędzy ul. Poznańską i Szpitalną, w pobliżu zarówno dawnej, jak i na powrót przyszłej stacji Pyskowice Miasto. CH ma zapewniać dostęp do zaopatrzenia spożywczego, obuwniczego, drogeryjnego, tekstylnego, sportowego, modowego i RTV/AGD.

Na obrzeżach rozwijają się strefy ekonomiczne. Do największych ich użytkowników należy zaliczyć - w północnej: regionalne centrum magazynowe firmy Rossman i centrum logistyczne katowickiego oddziału DB Schenker, oraz w południowej: fabrykę okien i drzwi KOMSTA, producenta okien i drzwi EUROCOLOR, a także stację obsługi samochodów użytkowych VIVA.

 

Miasto dysponuje jednym komisariatem policji i remizą straży pożarnej, szpitalem z oddziałami: neonatologicznym, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ginekologiczno-położniczym i chorób wewnętrznych; 5 aptekami, trzema stacjami paliw i ogólnodostępną strzelnicą plenerową.

 

Od 1993r. nie funkcjonuje parowozownia w Pyskowicach. Jej zabudowania, wliczając nastawnię bramową Pk5, wieżę ciśnień, budynki administracji i warsztatów oraz halę wagonowni - popadają w ruinę.

52000342764_3920330005_k.jpg

Pyskowice, panorama osiedli w północnej części miasta, 2022
Piotr Borowiak

 
52000459329_38c829e42f_k.jpg

Dawne osiedle "B", dziś Wojska Polskiego, 2022
Piotr Borowiak

 
52000264713_772788f913_k.jpg

Osiedle Braci Pisko, 2022
Piotr Borowiak

 
52336615778_94990d7e31_k.jpg

Osiedle Braci Pisko, 2022
Piotr Borowiak

 
52336376721_f1cf9e2c32_k.jpg

Dawne osiedle "C", dziś Wojska Polskiego, 2022
Piotr Borowiak

 
52336805255_3fe384d7d4_k.jpg

Osiedle Braci Pisko, widok na SP nr 4, 2022
Piotr Borowiak

 
52336376851_eb79120fac_k.jpg

Ciepłownia przy ul. Poznańskiej, 2022
Piotr Borowiak

 
52336616593_231044d2f2_k.jpg

Osiedle Braci Pisko, 2022
Piotr Borowiak

 
52336805900_3ed8e50054_k.jpg

Osiedle Armii Krajowej, 2022
Piotr Borowiak

 
52336377076_622eee8e5f_k.jpg

Widok na osiedla Dworcowa-Wieczorka, po lewej widoczna dawna stacja kolejowa P-ce Miasto
oraz parafia Nawrócenia św. Pawła, w prawym rogu kadru dawne os. "B", 2022
Piotr Borowiak

 
52000083831_b2212e1e4f_k.jpg
52000620385_828b8269ac_k.jpg

Dawna stacja kolejowa Pyskowice Miasto z charakterystycznym budynkiem dworcowym, ul. Szpitalna-Dworcowa, 2022
Piotr Borowiak

 
52336617068_d67986a6fe_k.jpg

Dawne Śródmieście, obecnie Rynek, 2022
Piotr Borowiak

 
DJI_0394.jpg

Rynek, widok na ul. Powstańców Śląskich, 2022
Piotr Borowiak

 
DJI_0415.jpg

Rynek, widok na Ratusz Miejski i parafię św. Mikołaja, 2022
Piotr Borowiak

 
51980199569_d3743ffa35_k.jpg

Rynek, widok na Ratusz Miejski, 2022
Piotr Borowiak

 
51978912892_a4ff038aad_k.jpg

Widok na wlot ul. Powstańców Śląskich do Rynku, po prawej wylot w kierunku pl. Wyszyńskiego, 2022
Piotr Borowiak

 
51978907532_054aa920d4_k.jpg

Centrum przesiadkowe na placu Wyszyńskiego, Pyskowice, 2022
Piotr Borowiak

 
51353697980_912c855c30_k.jpg

Widok na Park Miejski od strony południowej obwodnicy miasta (DK94), Pyskowice, 2021
Piotr Borowiak

 
51359508328_6dc399efb1_k.jpg
51358534092_ee2eefaebb_k.jpg

Dwa najruchliwsze węzły wjazdowe/wyjazdowe z Pyskowic, DK94 z ul. Powstańców Śląskich oraz DK94 z ul. Gliwicką, 2021
Piotr Borowiak

 
IMG_6338.jpg
IMG_6330.jpg

Dawna stacja kolejowa Pyskowice przekształcana w "Stację Kultury", Pyskowice, 2022
Piotr Borowiak

 
IMG_6324-Pano.jpg

Dawna stacja kolejowa Pyskowice przekształcana w "Stację Kultury", Pyskowice, 2022
Piotr Borowiak

 
51999072687_dbc9472d0d_k.jpg

Widok na skrzyżowanie DK94 z ul. Poznańską; na pierwszym planie Biedronka oraz Lidl, Pyskowice, 2021
Piotr Borowiak

 
51360279635_2aad2f89ad_k.jpg

Osiedle Traugutta, po prawej widoczna Szkoła Podstawowa nr 5, 2021
Piotr Borowiak

 
51360281370_14d5a7b348_k.jpg

Osiedle Traugutta, 2021
Piotr Borowiak

 
51353409524_e5b5d15d1b_k.jpg

Po lewej widoczne zabudowania mieszkalne przy ul. Kolejowej, w centrum kadru SP nr 5, po prawej os. Traugutta, Pyskowice, 2021
Piotr Borowiak

 
51969045306_f9d97fa77c_k.jpg

Panorama z widokiem na gł. arterię wylotową z miasta w kierunku Gliwic (południowej strefy ekonomicznej), ul. Gliwicka, Pyskowice, 2021
Piotr Borowiak

 
51645738657_a58b95a6be_k.jpg

Widok na centrum logistyczne DB Schenker, ul. Poznańska, 2021
Piotr Borowiak

 
51646585321_ab74d631cd_k.jpg

Widok na Cmentarz Komunalny, 2021
Piotr Borowiak

 
51407799126_57f01ee706_k.jpg

Widok na centrum logistyczne Rossmann, ul. Lokalna, 2021
Piotr Borowiak

 
51647247224_818caafcad_k.jpg

Teren przeznaczony pod budowę małego centrum handlowego, ul. Poznańska, 2021
Piotr Borowiak

 
51969329049_a027206c52_k.jpg

Widok na zawaloną parowozownię Pyskowice, 2021
Piotr Borowiak

 
51969327264_02f55dc02e_k.jpg

Widok na zawaloną parowozownię Pyskowice, 2021
Piotr Borowiak

 
51969539929_dc67549794_k.jpg

Widok na ul. Piaskową, dawną stację kolei piaskowych i skład budowlany Pyskowice, 2022
Piotr Borowiak

 
51969816620_4885d2e229_k.jpg
51969815815_5693a9df75_k.jpg

Dawna stacja kolei piaskowych, 2022
Piotr Borowiak

 
bottom of page