1/1

 

Inwentarze jednostek pracujących w obrębie MD Pyskowice i PMP-PW Pyskowice

 

Opracowano na podstawie: wiedzy i obserwacji własnych; http://parowozy.net/; http:/tozk.pl/; http://polskieparowozy.pl/; oraz archiwów Johna Grahama, Werner & Hansjörg Bruzter.

Parowozy zachowane na terenie Pyskowic

Ostatnia aktualizacja: listopad 2020

 

Trwa kompletowanie informacji.

Parowozy pracujące lub powiązane

z PMP-PW Kotlarnia (Pyskowice)

Ostatnia aktualizacja: listopad 2020

 

Trwa kompletowanie informacji.

EZT lub lokomotywy elektryczne pracujące lub powiązane z PMP-PW Kotlarnia

Ostatnia aktualizacja: listopad 2020

 

Trwa kompletowanie informacji.