top of page

  • Fotografii Pyskowic (zwłaszcza nowych dzielnic mieszkaniowych) wykonanych po roku 1945 z naciskiem na lata 1950-1980

  • Fotografii dworca kolejowego Pyskowice Miasto (zwłaszcza wewnątrz obiektu) z lat 1965-1990​

  • Planów, schematów, opisów, dokumentacji, informacji dot. osiedli Szpitalna, Armii Krajowej w Pyskowicach.

  • Planów, map, schematów, grafik i wszelkich opracowań dot. Breitspurbahn

  • Publikacji poświęconych Breitspurbahn, głównie: 

    • Die Breitspurbahn Hitlers, Anton Joachimsthaler, Eisenbahn-Kurier Verlag, 1981, Leinen ISBN: 3882559454

    • Die Breitspurbahn, Das Projekt zur Erschließung des groß-europäischen Raumes 1942-1945, Anton Joachimsthaler, Herbig, ISBN: 3776613521

  • Wszelkich innych materiałów łączących się z tematyką poruszaną na portalu. Osoby posiadające wiedzę, informacje lub dane / fotografie / plany, mogące przyczynić się do ubogacenia naszych publikacji, gorąco prosimy o kontakt z autorami.

bottom of page