• Fotografii Pyskowic (zwłaszcza nowych dzielnic mieszkaniowych) wykonanych po roku 1945 z naciskiem na lata 1950-1980

 • Fotografii dworca kolejowego Pyskowice Miasto (zwłaszcza wewnątrz obiektu) z lat 1965-1990

 • Fotografii wykonanych w obrębie dzisiejszego skansenu kolejnictwa w Pyskowicach z lat 1990-2006

 • Potwierdzenia planowanego schematu malowania taboru KRR (kolorowe opracowania dot. KRR)

 • Planów, map, schematów i wszelkich opracowań dot. nowych zespołów mieszkaniowych w Pyskowicach

 • Planów, map, schematów i wszelkich opracowań dot. nowych zespołów mieszkaniowych w miastach satelitarnych GOP:

  • Tychy, Tarnowskie Góry, Sosnowiec, Mysłowice, Będzin.

 • Planów, map, schematów i wszelkich opracowań dot. "budynków typowych/systemowych", blokowisk architektury socrealistycznej

 • Planów, map, schematów i wszelkich opracowań dot. planu deglomeracji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (plan Malisza i następne)

 • Planów, map, schematów, grafik i wszelkich opracowań dot. Breitspurbahn

 • Publikacji poświęconych Breitspurbahn, głównie: 

  • Die Breitspurbahn Hitlers, Anton Joachimsthaler, Eisenbahn-Kurier Verlag, 1981, Leinen ISBN: 3882559454

  • Die Breitspurbahn, Das Projekt zur Erschließung des groß-europäischen Raumes 1942-1945Anton Joachimsthaler, Herbig, ISBN: 3776613521

 • Wszelkich innych materiałów łączących się z tematyką poruszaną na portalu. Osoby posiadające wiedzę, informacje lub dane / fotografie / plany, mogące przyczynić się do ubogacenia naszych publikacji, proszone są o kontakt z Administratorem Prowadzącym portal.

 • Poszukujemy także osób posługujących się dobrze językiem niemieckim.

czarne tło

Obecnie największy nakład prac w portalu skierowany jest obecnie w przygotowanie obszernej monografii nt. historii powstawania "Nowych Pyskowic", dalej, planów "deglomeracji GOP-u". Tematyka budowy nowych, satelitarnych ośrodków mieszkaniowych po 1945 r., łączy się na wielu polach z projektami rozwoju transportu szynowego w regionie; co pragniemy szczegółowo opisać i zilustrować w nadchodzących publikacjach.  

Dodatkowo trwają prace nad:

 • Budowa makiety dworca kolejowego Pyskowice Miasto wg planu projektowego architekta Karola Fojcika

 • Opracowanie zdjęć satelitarnych Pyskowic i nowych zespołów mieszkaniowych z lat 1960-1980

 • Opracowanie wstępnego planu zagospodarowania przestrzennego Pyskowice (komunikacja: kolej, tramwaj), 1951

 • Pozyskiwanie i opracowanie dokumentacji Zespołu Usług Projektowych przy Zrzeszeniu Budownictwa Zakładowego, Biura Projektów Kolejowych w Katowicach dot. projektu budowy I linii KRR w GOP

 • Opracowanie schematu sieci Dyrekcji Kolei Rzeszy w Opolu

  • schemat organizacyjny kolei niemieckich 1939

  • sprawy prawne, procesowe 1895-1921

  • kontrola paszportowa 1908-1913

  • przewozy, taryfy tranzytowe, zobowiązania finansowe między Polską a Niemcami

  • ogólny cennik przejazdów 1922-1927

  • pasażerski ruch graniczny - nadzór nad ruchem, ruch wymienny Niemcy-Polska

  • ruch osobowy z Prusami Wschodnimi 1919-1929

  • taryfa osobowa 1920-1927

  • przewozy towarowe - przewóz węgla i zwierząt oraz innych towarów z polskiego Górnego Śląska do Kłajpedy, Gdańska 1922-1927

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2022

czarne tło

Zawartość tej, jak i każdej z podstron niniejszego portalu stanowi działo autorskie chronione prawem autorskim. Tekst oraz materiały zawarte w portalu stacjapyskowice.info nie mogą być powielane, reprodukowane lub kopiowane bez zgody autora/autorów opublikowanych opracowań, z wyjątkiem użytku na prawie cytatu. Stacja Pyskowice dysponuje wszelkimi potrzebnymi zgodami na użycie materiałów chronionych prawem autorskim osób, które zechciały wesprzeć zasoby portalu.