• Fotografii Pyskowic (zwłaszcza nowych dzielnic mieszkaniowych) wykonanych po roku 1945 z naciskiem na lata 1950-1980

 • Fotografii dworca kolejowego Pyskowice Miasto (zwłaszcza wewnątrz obiektu) z lat 1965-1990​

 • Planów, schematów, opisów, dokumentacji, informacji dot. osiedli Szpitalna, Armii Krajowej w Pyskowicach.

 • Planów, map, schematów, grafik i wszelkich opracowań dot. Breitspurbahn

 • Publikacji poświęconych Breitspurbahn, głównie: 

  • Die Breitspurbahn Hitlers, Anton Joachimsthaler, Eisenbahn-Kurier Verlag, 1981, Leinen ISBN: 3882559454

  • Die Breitspurbahn, Das Projekt zur Erschließung des groß-europäischen Raumes 1942-1945, Anton Joachimsthaler, Herbig, ISBN: 3776613521

 • Wszelkich innych materiałów łączących się z tematyką poruszaną na portalu. Osoby posiadające wiedzę, informacje lub dane / fotografie / plany, mogące przyczynić się do ubogacenia naszych publikacji, gorąco prosimy o kontakt z autorami.

Obecnie największy nakład prac w portalu skierowany jest w rozbudowę sekcji poświęconej projektom Breitspurbahn.  

Dodatkowo trwają prace nad:

 • Budowa makiety dworca kolejowego Pyskowice Miasto wg planu projektowego architekta Karola Fojcika

 • Budowa makiety Nowych Pyskowic wg. planu z 1950r.

 • Budowa makiety Nowych Pyskowic wg. planu z 1957r.

 • Budowa makiety Pyskowic wg. stanu na rok 2022.

AKTUALNOŚCI

25.09.2022

Wykaz zmian:

 • W dziale o historii pyskowickiego węzła kolejowego:

  • wprowadzono poprawki stylistyczne

  • dodano fotografie archiwalne z okresu rozbudowy węzła w latach 1939-1945

  • dodano fotografie lotnicze

  • dodano ilustracje dot. Breitspurbahn

  • dodano fotografie dokumentujące prace parowozów w MD Pyskowice (W. Schumacher)

  • dodano fotografie dokumentujące przejazdy specjalne (W. Schumacher, K. Prądzyński)

  • dodano fotografie dokumentujące pierwsze lata funkcjonowania Skansenu Kolejnictwa w Pyskowicach (Ł. Wiktor)

 • W galerii

  • dodano fotorelacje z pożegnań parowozów: Tp4-217 w 1981r. i Tp4-128 w 1983r.

  • dodano fotorelacje z poc. specjalnych prowadzonych pyskowickim parowozem Ty45-158 w 1986r. i 1987r.

  • dodano fotorelacje z poc. specjalnego prowadzonego pyskowickim parowozem Ty45-237 w 1981r.

  • dodano fotografie udostępnione dla projektu Stacja Pyskowice, poświęcone parowozom MD Pyskowice i PMP-PW Pyskowice

  • reaktywowano wyświetlanie fotogalerii porównawczej ZBICIAK x WERNER&HANSJORG