top of page

 • Informacji, fotografii i innych materiałów dotyczących konstrukcji i historii parowozów serii T2D "Śląsk". Szczególnie istotne będą dla nas informacje nt. przeszłości i obecnego stanu poszczególnych egzemplarzy serii, mile widziane fotografie i/lub inne opracowania wizualne obrazujące lokomotywy tej serii (zarówno jeśli chodzi o ich służbę w Polsce jak i za granicą).

 • Fotografii Pyskowic (zwłaszcza nowych dzielnic mieszkaniowych) wykonanych po roku 1945 z naciskiem na lata 1950-1980

 • Fotografii dworca kolejowego Pyskowice Miasto (zwłaszcza wewnątrz obiektu) z lat 1965-1990​

 • Planów, schematów, opisów, dokumentacji, informacji dot. osiedli Szpitalna, Armii Krajowej w Pyskowicach.

 • Planów, map, schematów, grafik i wszelkich opracowań dot. Breitspurbahn

 • Publikacji poświęconych Breitspurbahn, głównie: 

  • Die Breitspurbahn Hitlers, Anton Joachimsthaler, Eisenbahn-Kurier Verlag, 1981, Leinen ISBN: 3882559454

  • Die Breitspurbahn, Das Projekt zur Erschließung des groß-europäischen Raumes 1942-1945, Anton Joachimsthaler, Herbig, ISBN: 3776613521

 • Wszelkich innych materiałów łączących się z tematyką poruszaną na portalu. Osoby posiadające wiedzę, informacje lub dane / fotografie / plany, mogące przyczynić się do ubogacenia naszych publikacji, gorąco prosimy o kontakt z autorami:

 

kontakt.stacjapyskowice@gmail.com

KALENDARIUM

01/2015

Powstaje dyskusyjne Śląskie Forum Kolei Ruchu Regionalnego.

10/2016

Śląskie Forum Kolei Ruchu Regionalnego zyskuje wsparcie medialne poprzez projekt GOP Gear. Rozpoczynają się wspólne prace nad analizami transportowymi dla regionu.

11/2016

Powstają materiały wizualne dla potrzeb marketingu i promocji projektu GOP Gear. Prace prowadzi Piotr Borowiak i Agnieszka Andrysiak przy wsparciu Grupy Fotograficznej Aczkolwiek Gliwice oraz Fundacji Napraw Sobie Miasto Katowice.

03/2017

Powstają materiały video dla potrzeb rozwoju projektu GOP Gear oraz projektu Akademii Patriotyzmu. Nagrania prowadzone są w Gliwicach, przy wsparciu członków Grupy Fotograficznej Aczkolwiek pod kier. Piotra Borowiak. O szansach i problematyce kwestii transportowych, mobilności i kolei aglomeracyjnej na terenie Górnośląskiego Okręgu przemysłowego wypowiadają się: Zastępca Dyrektora ds. przewozów ZTZ w Rybniku - Bartosz Mazur, Koordynator projektu GOP Gear - Marcin Domański, oraz członkowie ekipy: Marcin Grupiński, Błażej Kustra, Franciszek Krawczyk, Michał Zbiciak.

07/2017

Przy wykorzystaniu materiałów i wiedzy zebranej na Śląskim Forum KRR powstaje witryna Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna GOP. Opublikowane materiały opowiadają o historii węzła kolejowego, projektu Kolei Ruchu Regionalnego (KRR), kolei piaskowych, oraz skansenu kolejowego w Pyskowicach.

05/2018

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna GOP pojawia się na Facebooku.

01/2020

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna GOP publikuje pierwsze zdigitalizowane materiały archiwalne, w tym mapy i plany budowy projektu KRR.

02/2020

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna GOP przeprowadza analizę potrzeb transportowych w mieście Pyskowice za pomocą sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy Pyskowice i miejscowości ościennych. 

09/2020

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna GOP jest współorganizatorem przejazdu pociągiem specjalnym Cztery Jeziora. Skład uruchomiło TOZK Pyskowice w celu rozpoczęcia dyskusji nt. zachowania ostatnich czynnych linii kolei piaskowych od likwidacji.

11/2020

Powstają pierwsze działy taborowe oraz ilostanowe w portalu Stacji Pyskowice.

 

12/2020

Trwa dokumentacja ostatnich planowych transportów z piaskiem po KPK-LK 301. Rozpoczynają się prace nad wpisaniem do rejestru zabytków elementów kolejowej i piaskowej infrastruktury, maszyn oraz taboru kolejowego i całej linii 301. Stacja Pyskowice współpracuje z Towarzystwem Entuzjastów Kolei oraz Stowarzyszeniem "Kolej na Śląsk".

12/2020

Wraz z autorem projektu Zakaz Fotografowania - Maciejem Fliegel oraz radnym miasta Zabrze - Kamilem Żbikowski, Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP występuje przeciw niepokojącym praktykom Kopalni Piasku Kotlarnia przeciw fotografam i pasjonatom fotografii industrialnej.

09/2021

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP organizuje koncert live session zespołu Koniec Lata na terenie stacji kolejowej w Pyskowicach przy współpracy z TOZK Pyskowice. Nagrania trwają dwa dni i dwie noce i obejmują 5 utworów zespołu.

03/2022

Rozpoczęcie współpracy z enkol.pl w zakresie prowadzenia działań informac dot. kolejowych pociągów ratunkowych z Ukrainy do Polski.

04/2022

Most Podsadzkowy "Wojciech" przy ul. Drzymały w Zabrzu, część dziedzictwa kolei piaskowych (KPK-LK 301) zostaje wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

06/2022

Pojawiają się głosy o planach likwidacji nastawni bramowej Pk5 w Pyskowicach. Stacja Pyskowice występuje z apelem o zachowanie obiektu. Pod pismami z prośbą o interwencje poselskie w kierunku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podpisali się zarówno inicjatorzy Stacji Pyskowice: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk i Michał Zbiciak, jak i Piotr Adamczyk i Jan Psota - Zarząd Towarzystwa Entuzjastów Kolei, Sławomir Fedorowicz - Atlas Kolejowy, a za nimi, szereg osób zaangażowanych społecznie w ochronę tutejszych zabytków - mieszkańcy miasta, regionu, pasjonaci historii, techniki, kolejnictwa i podróży.

07/2022

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP publikuje dział Turystyka poświęcony nieodpłatnej reklamie dostępnych usług turystycznych o tematyce transportowej, kolejowej, industrialnej w regionie.

09/2022

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP publikuje nową, rozszerzoną o kolejne materiały ekskluzywne, odsłonę witryny internetowej.

11/2022

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP publikuje drugą część portalu internetowego - MIASTO. Dział, na który składa się kilka podstron obejmuje tematykę rozwoju projektów zagospodarowania przestrzennego (mieszkalnego) GOP oraz rozwój miasta Pyskowice po 1945r.

03/2023

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP rozpoczyna działania przeciwko wyburzeniu nastawni Pk5. Do inicjatywy dołącza TOZK Pyskowice, Inicjatywa PAROwozownia KATOwice, Towarzystwo Entuzjastów Kolei, Nieruchomości Silesia Park S.A. Wdrażane są także działania terenowe mające na celu ochronę zabytku i wszelkich form pamięci po nim.

03/2023

Ruszają prace nad materiałami dla potrzeb publikacji "Rocznika Miasta Pyskowice" we współpracy z UM Pyskowice.

 

05/2023

Dokonano rozbiórki nastawni bramowej Pk5 w taki sposób, aby zachować stalową konstrukcję budynku. Takie rozwiązanie miałoby dać szansę na odbudowę i adaptację obiektu na cele muzealne w przyszłości, w innej lokalizacji niż pierwotna. Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP zaproponowała zaangażowanie wszelkich dostępnych sił w pozyskanie funduszy na rewitalizację budynku.

05/2023

Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP obejmuje patronat medialny nad projektem rekonstrukcji rzeźby Stanisława Hochuła, umieszczonej niegdyś w atrium dworca Pyskowice Miasto. Projekt walczy o dofinansowanie z budżetu obywatelskiego gminy o wartości 200 tys. złotych.

06/2023

Wobec szerokiego zainteresowania organizacją pociągów specjalnych pod szyldem "Stacji", rozpoczęto proces ankietowania zainteresowanych, pod kątem ich preferencji co do tego typu wydarzenia. Wyniki ankiety pomogą w procesie planowania pierwszego pociągu specjalnego, organizowanego przez autorów projektu Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP.

07/2023

Dziennik Zachodni nominował do nagrody w plebiscycie na Fotograficzny Talent Roku 2023 głównego założyciela Stacji Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP. Piotr Borowiak dostarcza regularnych materiałów fotograficznych przedstawiających Górny Śląsk, a w przeważającej części powiat gliwicki, z lotu ptaka, nie tylko na potrzeby własnego projektu.

bottom of page