top of page
PKP Ty45 Bw Pyskowice Peiskretscham 681013.jpg

 
Ty45-24, Ty45-162 i Ty45-158 w bramach lokomotywowni Pyskowice, 
(fot. Wolfgang Schumacher)

Parowozy MD Pyskowice

fot. Wolfgang Schumacher

Ty45-24, Ty45-162, Ty45-158

Ty45-356

Ty45-162, Ty45-356 (w tle)

Ty45-162, Ty45-356 (w tle)

Ty45-162

Ty45-162

Ty45-162, Ty45-144 (w tle)

Ty45-162

fot. Snatmann

Ty23-146

Ty23-237

Ty23-152

fot. George Woods

Ty23-226

Ty23-146

Ty23-160

Ty23-146

Ty23-146

Ty23-237

Ty23-146

fot. George Woods

OKl27-84

Ty45-308

Tr203-325

Ty23-191

Ty23-?, Ty23-?, Ty23-?,

Ty45-259

Ty45-?, Ty45-?

fot. Werner & Hansjorg Brutzer

Ty45-130

Ty45-130, Ty45-129

Ty45-22

Ty23-63

Ty45-144

Ty45-22

Ty45-129

Ty45-158

Ty45-162

Ty45-162

Ty45-356

fot. Werner & Hansjorg Brutzer

 

Ty45-129

Ty45-129

Ty45-129

Ty45-129

Ty45-129

Ty45-144, Ty45-129

Ty45-129, Ty45-91

Ty45-129, Ty45-91

Ty45-24

Ty45-91

Ty45-158

fot. Werner & Hansjorg Brutzer

Ty246-24

Ty246-39

Ty23-63

Ty23-146

Ty23-237

Ty23-152, Ty23-160, Ty246-24

bottom of page