top of page
2015-02-20_13.JPG

 
Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, widok na peron 2, wrzesień 1986r.
(fot. Krzysztof Jakubina)

Pociągi specjalne z Ty45-158 cz. I

Wobec rozwoju kolei w regionie, na początku lat 70-tych powstaje pomysł utworzenia w Pyskowicach filii Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Ku pokrzepieniu idei zorganizowano kilka pociągów specjalnych z parowozem kursujących między Pyskowicami a "Miastem" po linii 198.

 

Ostatni pyskowicki parowóz Ty45-158, który miał ważną rewizję kotła do końca 1986 roku, z inicjatywy ówczesnego naczelnika, wysłano do naprawy rewizyjnej poszerzonej, do Strzemieszyc. Po jej wykonaniu maszyna obsługiwała poc. specjalne na trasie do "Miasta" z okazji Dni Pyskowic (wrzesień) oraz Dnia Kolejarza (listopad) w 1986r. i 1987r.

fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, łuk na wysokości Paczynki, wrzesień 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, łuk na wysokości Paczynki, wrzesień 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, wrzesień 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

Parowóz Ty45-158 z pociągiem specjalnym, oddala się linią 198 w kier. Pyskowic, wrzesień 1986r. // fot. Krzysztof Jakubina

bottom of page