MD Pyskowice za czasów planowej obsługi parowozów (1970/80) vs. dzisiaj (2018r.)

Opracował Michał Zbiciak na podstawie fotografii własnych skonstruowanych pod kadry archiwalne W&H Brutzer.

1/2