top of page

Stacja Pyskowice • Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP powstała w 2015 r. jako projekt prywatnego, cyfrowego muzeum. Projekt zainicjowali lokalni pasjonaci historii: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk oraz Michał Zbiciak. 

Tworzymy największą, ogólnodostępną bazę danych dotyczących historii miasta Pyskowice, węzła kolejowego w Pyskowicach, wszystkich projektów kolei aglomeracyjnych na Górnym Śląsku, kolei muzealnych, piaskowych i turystyki industrialno - transportowej w regionie.

 

Prowadzimy również działania poza strefą cyfrową. Pozyskujemy, archiwizujemy, dygitalizujemy dane; organizujemy wydarzenia kulturalne, imprezy i przejazdy specjalne. Realizujemy swoje działania w zakresie propagowania i ochrony historii oraz zabytków techniki i transportu kolejowego, w kraju i za granicą. Współtworzymy Stację Kultury. W zależności od aktualnie prowadzonych działań, wokół Stacji gromadzi się od kilku do kilkudziesięciu zaangażowanych społecznie osób. 

kontakt.stacjapyskowice@gmail.com

+48 662 119 559

korespondencja:

Stacja Pyskowice • Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP

ul. Wojska Polskiego 19/4/4

44-120 Pyskowice, Polska

de.png
gb.png
cz.png
ua.png

Aktualności 

21.01.2024

Elkol Sp. z o.o. prezentuje wizualizację przejazdu nową linią kolejową nr 198 oraz sam przystanek Pyskowice Miasto po reaktywacji. Jest nieco zmian w stosunku do pierwowzoru.

 

17.01.2024

UM Pyskowice: W 79. rocznicę Tragedii Górnośląskiej Miasto Pyskowice zaprasza mieszkańców i wszystkich zainteresowanych do udziału w upamiętnieniu deportowanych w 1945 roku mieszkańców Pyskowic. Spotykamy się, by odczytać nazwiska osób, o których wiemy, zebrane przez dr Elżbietę Borkowską i Janinę Wolanin w opracowaniu „Pyskowice w pierwszych latach po II wojnie światowej w świetle źródeł archiwalnych”.

 

Upamiętnienie odbędzie się 26 stycznia o godzinie 11.00 w Pyskowicach przy Stacji Kultury.  Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w czytaniu, prosimy o zgłoszenie się i wysłanie potwierdzenia na adres promocja@pyskowice.pl w terminie do 23.01.2024r. Informacji udziela Wydział Kultury i Promocji pod numerem telefonu 32 332 60 38.

 

Dodatkowo zapraszamy do zobaczenia wystawy katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej "Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku", która będzie dostępna na Stacji Kultury w terminie od 26.01.2024r. do 8.02.2024r. w godzinach otwarcia instytucji. 

 

17.01.2024

Powiat Gliwicki przejął nieodpłatnie od PKP konstrukcję zabytkowej nastawni bramowej Pk5 z 1910 roku, która od momentu rozbiórki znajdowała się na terenie skansenu kolejowego TOZKiOS Pyskowice. Stosowne dokumenty podpisał Józef Kruczek, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz Marzena Oleksiuk, zarządca rejonu PKP SA oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach. 

14.01.2024

Stacja Kultury w Pyskowicach została uroczyście otwarta! 13 i 14 stycznia 2024 roku miało miejsce historyczne wydarzenie. Odnowiony dworzec kolejowy w Pyskowicach, przekształcony w Stację Kultury rozpoczął swoje nowe, lepsze życie. W weekend otwarcia zaplanowano szereg atrakcji dla dorosłych jak i dzieci w bardzo szerokim spektrum zainteresowań, nie tylko kolejowych.

 

Na otwarciu Stacji Kultury zaprezentowaliśmy zgodnie z zapowiedziami ekspozycję stałą, tworzoną w ramach projektu Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP. W jej skład wchodzą pamiątki po czasach świetności węzła kolejowego podzielone na sekcje: pracownicze, podróżne i ciekawostkowe. Przedstawiamy ogrom dokumentacji, wspomnień po pracownikach i parowozach tutejszych PKP oraz PMP-PW, pamiątek po nastawni bramowej Pk5 czy "Drama"; prezentujemy eksponaty wszelakiej maści. Zorganizowana została także wystawa fotograficzna ukazująca dawne dzieje lokomotywowni i kolei piaskowych w Pyskowicach.

Obiecaliśmy także niespodzianki i z przyjemnością możemy ogłosić, że słowa dotrzymaliśmy. W centralnym miejscu Stacji stanął pięciokomorowy semafor świetlny ze szlaków kolei piaskowej, uratowany przez nas od likwidacji i przywrócony do stanu sprawnego, niemalże fabrycznego. Kolejnym znaczącym eksponatem został wykonany specjalnie na potrzeby tej ekspozycji model parowozu TKp4422, czyli maszyny ściśle powiązanej z naszym miastem.

"Całość ekspozycji wspaniale łączy się w całość ze zbiorami pamiątek i fotografiami udostępnionymi przez lokalnych miłośników historii miasta, mieszkańców, historyków i artystów takich jak Hanna Wierzbicka czy Maciej Mazur. Każda z osób zaangażowanych w organizację wystroju Stacji dała z siebie jakąś cząstkę, która pozostanie już w tych murach na zawsze, i to jest piękne, i nie mogłoby się ziścić, gdyby nie przychylność Samorządu pod przewodnictwem burmistrza Adama Wójcika, oraz kierownictwa Stacji Kultury." - podkreśla Piotr Borowiak, założyciel grupy Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP.

Nad organizacją ekspozycji dla Stacji Kultury pracowali członkowie projektu w składzie: Piotr Borowiak, Jakub Dąbrowski, Franciszek Krawczyk, Karolina Łapeta, Oliwier Szewczyk, Jakub Szymura, Michał Zbiciak oraz Jerzy Ziobrowski.

 

DSC03488.jpg
DSC03499.jpg
DSC03710.jpg
DSC03646.jpg
DSC03417.jpg
DSC03675.jpg

źródło: Materiały redakcji Stacja Pyskowice • Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP

fot. Michał Zbiciak

15.12.2023

Wczoraj odbyła się gorąco zapowiadana przez nas promocja Rocznika Miasta Pyskowice 2023. W tegorocznym wydaniu jako autorzy ukazują się: dr Elżbieta Henryka Borkowska, Piotr Borowiak, Joanna Dudek, Magdalena Fiszer – Rębisz, Michał Kołodziej, Piotr Kunce, Błażej Kupski, Sylwia Lenek, Beata Mandrela - Kazanców, Danuta Pilot, Danuta Sąsiadek oraz Julia Słomska.

Wydawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia było Miasto Pyskowice, a na czele prac prowadzonych wokół książki stał komitet redakcyjny w składzie: Agnieszka Kazubek, Adam Pikul, Dominika Witkowska i Damian Halmer.


O rozpoczęciu prac nad "Rocznikiem" informowaliśmy Państwa z początkiem roku. Już wtedy wiedzieliśmy, że będziemy chcieli wykorzystać daną nam sposobność do opowiedzenia szerszej publiczności o historii kolei piaskowej wokół Pyskowic. Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się wspólnie zrealizować to dzieło.

- Z tego miejsce jeszcze raz Dziękuję całemu Komitetowi Redakcyjnemu, Burmistrzowi Adamowi Wójcikowi, Panu Adamowi Pikulowi oraz moim redakcyjnym przyjaciołom: Karolinie, Jakubowi, Michałowi, Jerzemu i Franciszkowi. Szczególne podziękowania należą się także Julii Słomskiej, za sam rozdział pt. "Foka", oraz za wzmiankę w nim zamieszczoną, o naszych wspólnych działaniach przy promocji projektu odbudowy rzeźby z pyskowickiego dworca kolejowego "Miasto". - mówi Piotr Borowiak, założyciel projektu Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP.

- Rocznik Miasta Pyskowice 2023 to czwarty tom wydawnictwa - składa się na niego rekordowa liczba 14 tekstów oraz objętość – blisko 290 stron. Wszystkich, którzy nie zdołali kupić tej wyjątkowej publikacji w dniu premiery, zapraszamy 19 grudnia na rynek, gdzie będziemy czekać w godz. 12.30 – 15.30 wraz z książkami. Cena to 29,40 zł (płatność tylko gotówką). Rocznik Miasta Pyskowice 2023, jak i wcześniejsze wydania, można też nabyć w Wydziale Kultury i Promocji UM w Pyskowicach, I piętro pokój nr 253 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. - podaje UM Pyskowice.

źródło: Materiały prasowe UM Pyskowice

link bezpośredni: Oficjalna strona internetowa Miasta Pyskowice

 

ROCZNIK-3.jpg
POST FB SP rocznikNOWY.jpg
ROCZNIK-1.jpg
ROCZNIK-5.jpg
ROCZNIK-7.jpg
ROCZNIK-8.jpg

źródło: Materiały redakcji Stacja Pyskowice • Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP

fot. Michał Zbiciak

gb.png

 

Stacja Pyskowice was established in 2015 and serves as a private digital museum. The project was initiated by local history enthusiasts: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk and Michał Zbiciak.  

 

We are creating the largest publicly accessible database about the history of Pyskowice city, the railway junction in Pyskowice, all agglomeration railway projects in Upper Silesia, museum railways, sand railways, and industrial-transport tourism in the region.  

 

We also carry out activities beyond the digital realm. We acquire, archive, and digitize data; organize cultural events, parties, and special train rides. We carry out our actions to promote and protect local history, as well as railway technology and transport heritage, both nationally and internationally. Depending on the currently conducted activities, we gather up to several dozen socially engaged individuals around The Station.

We are working on translations into English. If you would like to support us, please contact us.

de.png

Stacja Pyskowice wurde 2015 gegründet und fungiert als privates digitales Museum. Das Projekt wurde von örtlichen Geschichtsbegeisterten initiiert: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk und Michał Zbiciak.  

 

Wir erstellen die größte öffentlich zugängliche Datenbank zur Geschichte der Stadt Pyskowice, des Eisenbahnknotens in Pyskowice, aller Agglomerationsbahnen in Oberschlesien, der Museumsbahnen sowie des Sand- und Industrietourismus in der Region.  

 

Wir führen auch Aktivitäten außerhalb des digitalen Bereichs durch. Wir sammeln, archivieren und digitalisieren Daten; organisieren kulturelle Veranstaltungen, Events und Sonderfahrten. Wir setzen uns für die Verbreitung und den Schutz der Geschichte sowie des technischen und transportbezogenen Eisenbahnerbes im In- und Ausland ein. Je nach den derzeit durchgeführten Aktivitäten versammeln sich um den Bahnhof bis zu mehrere Dutzend sozial engagierte Personen.

Wir arbeiten an Übersetzungen ins Deutsche. Wenn Sie uns unterstützen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

 

ua.png

Stacja Pyskowice була заснована у 2015 році і є приватним цифровим музеєм. Проект був ініційований місцевими ентузіастами історії: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk and Michał Zbiciak.  

 

Ми створюємо найбільш доступну для громадськості базу даних про історію міста Писковіце, залізничний вузол у Писковіце, всі проекти залізниць агломерації на Верхньому Сілезі, музейні залізниці, піщані залізниці та промислово-транспортний туризм у регіоні.  

 

Ми також проводимо діяльність поза цифровим простором. Ми збираємо, архівуємо та дигіталізуємо дані, організовуємо культурні заходи, вечірки та спеціальні поїздки на поїздах. Ми здійснюємо свої дії для просування і збереження місцевої історії, а також залізничної технології та транспортної спадщини як національно, так і міжнародно. Залежно від поточних заходів, навколо "Станції" збираються до декількох десятків зацікавлених громадян.

cz.png

 

Stacja Pyskowice byla založena v roce 2015 a plní roli soukromého digitálního muzea. Projekt iniciovali místní nadšenci do historie: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk a Michał Zbiciak.  

 

Vytváříme největší veřejně přístupnou databázi týkající se historie města Pyskowice, železničního uzlu v Pyskowicích, všech aglomeračních železničních projektů na Horním Slezsku, muzejních železnic, pískových drah a průmyslově-transportního turismu v regionu.  

 

Provádíme také aktivity mimo digitální sféru. Získáváme, archivujeme a digitalizujeme data; organizujeme kulturní události, akce a speciální jízdy. Realizujeme naše činnosti ve prospěch propagace a ochrany historie a památek železniční techniky a dopravy, jak doma, tak v zahraničí. V závislosti na aktuálně prováděných aktivit se kolem stanice shromažďuje od několika do několika desítek angažovaných lidí ze společnosti.

Pracujeme na překladech do češtiny. Pokud chcete nás podpořit, prosím, kontaktujte nás.

DE
ENG
CZ
UA

Zawartość tej, jak i każdej z podstron niniejszego portalu stanowi dzieło autorskie chronione prawem autorskim. Tekst oraz materiały zawarte w portalu stacjapyskowice.info nie mogą być powielane, reprodukowane lub kopiowane bez zgody autora/autorów opublikowanych opracowań, z wyjątkiem użytku na prawie cytatu. Stacja Pyskowice dysponuje wszelkimi potrzebnymi zgodami na użycie materiałów chronionych prawem autorskim osób, które zechciały wesprzeć zasoby portalu.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy cookies w celu świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 

bottom of page