top of page

Stacja Pyskowice • Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP powstała w 2015 r. i spełnia rolę prywatnego cyfrowego muzeum. Projekt zainicjowali lokalni pasjonaci historii: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk oraz Michał Zbiciak. 

Tworzymy największą, ogólnodostępną bazę danych dotyczących historii miasta Pyskowice, węzła kolejowego w Pyskowicach, wszystkich projektów kolei aglomeracyjnych na Górnym Śląsku, kolei muzealnych, piaskowych i turystyki industrialno - transportowej w regionie.

 

Prowadzimy również działania poza strefą cyfrową. Pozyskujemy, archiwizujemy, dygitalizujemy dane; organizujemy wydarzenia kulturalne, imprezy i przejazdy specjalne. Realizujemy swoje działania w zakresie propagowania i ochrony historii oraz zabytków techniki i transportu kolejowego, w kraju i za granicą. W zależności od aktualnie prowadzonych działań, wokół Stacji gromadzi się od kilku do kilkudziesięciu zaangażowanych społecznie osób. 

kontakt.stacjapyskowice@gmail.com

+48 662 119 559

korespondencja:

Stacja Pyskowice • Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP

ul. Wojska Polskiego 19/4/4

44-120 Pyskowice, Polska

de.png
gb.png
cz.png
ua.png

Aktualności 

 

10.11.2023

MOKiS Pyskowice poszukuje osoby na stanowisko kierownika Stacji Kultury. Jednocześnie, mieszkańcy zadają pytania dot. nowej instytucji (m. in. parkingi, dojazd, atrakcje i wnętrze Stacji), ale nie na wszystkie jeszcze otrzymują odpowiedzi.

 

więcej: Facebook

 

10.11.2023

Pyskowice ogłosiły zakończenie prac nad budynkiem Stacji Kultury w Pyskowicach. Obiekt ma zostać otwarty z początkiem 2024 roku.

 

więcej: Pyskowice

 

09.11.2023

PKP Polskie Linie Kolejowe SA: "Podpisaliśmy umowę o wartości prawie 5 mln zł netto z wykonawcą prac projektowych w ramach zadania „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto”.

 

Prace projektowe będą realizowane w latach 2023 – 2026. Budowa jest przewidziana na lata 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 94 mln zł.".

 

więcej: PKP Polskie Linie Kolejowe

 

09.11.2023

PKP Polskie Linie Kolejowe SA: "Zwiększy się dostęp do kolei dla mieszkańców Gliwic. Powstanie nowy przystanek w mieście. Usprawnią się przewozy towarowe w aglomeracji gliwickiej. Stacja Gliwice Łabędy zyska bezpośrednie połączenie z gliwicką stacją Port.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych. Wartość inwestycji to 425 mln zł ze środków budżetowych."

 

więcej: PKP Polskie Linie Kolejowe

Ostatnio dodane fotografie

PC-2-2.jpg

​22.11.2023

Pyskowice

fot. Piotr Borowiak

PC-26.jpg

22.11.2023

Pyskowice

fot. Piotr Borowiak

PC-28.jpg

22.11.2023

Pyskowice

fot. Piotr Borowiak

gb.png

 

Stacja Pyskowice was established in 2015 and serves as a private digital museum. The project was initiated by local history enthusiasts: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk and Michał Zbiciak.  

 

We are creating the largest publicly accessible database about the history of Pyskowice city, the railway junction in Pyskowice, all agglomeration railway projects in Upper Silesia, museum railways, sand railways, and industrial-transport tourism in the region.  

 

We also carry out activities beyond the digital realm. We acquire, archive, and digitize data; organize cultural events, parties, and special train rides. We carry out our actions to promote and protect local history, as well as railway technology and transport heritage, both nationally and internationally. Depending on the currently conducted activities, we gather up to several dozen socially engaged individuals around The Station.

We are working on translations into English. If you would like to support us, please contact us.

de.png

Stacja Pyskowice wurde 2015 gegründet und fungiert als privates digitales Museum. Das Projekt wurde von örtlichen Geschichtsbegeisterten initiiert: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk und Michał Zbiciak.  

 

Wir erstellen die größte öffentlich zugängliche Datenbank zur Geschichte der Stadt Pyskowice, des Eisenbahnknotens in Pyskowice, aller Agglomerationsbahnen in Oberschlesien, der Museumsbahnen sowie des Sand- und Industrietourismus in der Region.  

 

Wir führen auch Aktivitäten außerhalb des digitalen Bereichs durch. Wir sammeln, archivieren und digitalisieren Daten; organisieren kulturelle Veranstaltungen, Events und Sonderfahrten. Wir setzen uns für die Verbreitung und den Schutz der Geschichte sowie des technischen und transportbezogenen Eisenbahnerbes im In- und Ausland ein. Je nach den derzeit durchgeführten Aktivitäten versammeln sich um den Bahnhof bis zu mehrere Dutzend sozial engagierte Personen.

Wir arbeiten an Übersetzungen ins Deutsche. Wenn Sie uns unterstützen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

 

ua.png

Stacja Pyskowice була заснована у 2015 році і є приватним цифровим музеєм. Проект був ініційований місцевими ентузіастами історії: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk and Michał Zbiciak.  

 

Ми створюємо найбільш доступну для громадськості базу даних про історію міста Писковіце, залізничний вузол у Писковіце, всі проекти залізниць агломерації на Верхньому Сілезі, музейні залізниці, піщані залізниці та промислово-транспортний туризм у регіоні.  

 

Ми також проводимо діяльність поза цифровим простором. Ми збираємо, архівуємо та дигіталізуємо дані, організовуємо культурні заходи, вечірки та спеціальні поїздки на поїздах. Ми здійснюємо свої дії для просування і збереження місцевої історії, а також залізничної технології та транспортної спадщини як національно, так і міжнародно. Залежно від поточних заходів, навколо "Станції" збираються до декількох десятків зацікавлених громадян.

cz.png

 

Stacja Pyskowice byla založena v roce 2015 a plní roli soukromého digitálního muzea. Projekt iniciovali místní nadšenci do historie: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk a Michał Zbiciak.  

 

Vytváříme největší veřejně přístupnou databázi týkající se historie města Pyskowice, železničního uzlu v Pyskowicích, všech aglomeračních železničních projektů na Horním Slezsku, muzejních železnic, pískových drah a průmyslově-transportního turismu v regionu.  

 

Provádíme také aktivity mimo digitální sféru. Získáváme, archivujeme a digitalizujeme data; organizujeme kulturní události, akce a speciální jízdy. Realizujeme naše činnosti ve prospěch propagace a ochrany historie a památek železniční techniky a dopravy, jak doma, tak v zahraničí. V závislosti na aktuálně prováděných aktivit se kolem stanice shromažďuje od několika do několika desítek angažovaných lidí ze společnosti.

Pracujeme na překladech do češtiny. Pokud chcete nás podpořit, prosím, kontaktujte nás.

DE
ENG
CZ
UA

Zawartość tej, jak i każdej z podstron niniejszego portalu stanowi dzieło autorskie chronione prawem autorskim. Tekst oraz materiały zawarte w portalu stacjapyskowice.info nie mogą być powielane, reprodukowane lub kopiowane bez zgody autora/autorów opublikowanych opracowań, z wyjątkiem użytku na prawie cytatu. Stacja Pyskowice dysponuje wszelkimi potrzebnymi zgodami na użycie materiałów chronionych prawem autorskim osób, które zechciały wesprzeć zasoby portalu.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy cookies w celu świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 

bottom of page