top of page

Stacja Pyskowice • Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP powstała w 2015 r. jako projekt prywatnego, cyfrowego muzeum. Projekt zainicjowali lokalni pasjonaci historii: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk oraz Michał Zbiciak. 

Tworzymy największą, ogólnodostępną bazę danych dotyczących historii miasta Pyskowice, węzła kolejowego w Pyskowicach, wszystkich projektów kolei aglomeracyjnych na Górnym Śląsku, kolei muzealnych, piaskowych i turystyki industrialno - transportowej w regionie.

 

Prowadzimy również działania poza strefą cyfrową. Pozyskujemy, archiwizujemy, dygitalizujemy dane; organizujemy wydarzenia kulturalne, imprezy i przejazdy specjalne. Realizujemy swoje działania w zakresie propagowania i ochrony historii oraz zabytków techniki i transportu kolejowego, w kraju i za granicą. Współtworzymy Stację Kultury. W zależności od aktualnie prowadzonych działań, wokół Stacji gromadzi się od kilku do kilkudziesięciu zaangażowanych społecznie osób. 

kontakt.stacjapyskowice@gmail.com

+48 662 119 559

korespondencja:

Stacja Pyskowice • Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP

ul. Wojska Polskiego 19/4/4

44-120 Pyskowice, Polska

de.png
gb.png
ua.png

Aktualności 

 

19.05.2024

NOC MUZEÓW - 18 V 2024 Burmistrz Miasta Pyskowice oraz założyciel projektu Stacja Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP Piotr Borowiak zaprosili na otwarcie nowej ekspozycji stałej Centrum Wystawienniczego MOKiS Pyskowice. Ekspozycja zatytuowana PYSKOWICE MIASTO jest pierwszą, interaktywną odsłoną kolekcji materiałów historycznych obrazujących dzieje miasta po 1945r.: - "O tym jakie były i mogły być - miasto, stacja, historia".

 

"W jednym miejscu zebraliśmy wybrane, najcenniejsze pamiątki po minionym osiemdziesięcioleciu. Opowiadamy o historii odbudowy rynku, rozwoju miasta i planach budowy wielkich osiedli mieszkaniowych, o roli stacji kolejowej "Miasto" oraz "Śląskim Metrze". Powracamy do tematu tajemniczej rzeźby Stanisława Hochuła. Prezentujemy także materiały i eksponaty, których wcześniej na portalu nie widzieliście, bądź jedynie fragmentarycznie." - mówi Borowiak.

 

PYSKOWICE MIASTO jest rozwinięciem ekspozycji, którą przygotowaliśmy dla Stacji Kultury Pyskowice. A wszystko to dzięki współpracy z Burmistrzem Miasta Adamem Wójcikiem, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Centrum Wystawienniczym w Pyskowicach. Dziękujemy za obecność z nami podczas Nocy Muzeów 18 maja 2024!

Fotografie poniżej: Michał Zbiciak.

DSC04340.jpg
DSC04351.jpg
DSC04336.jpg
DSC04299.jpg
DSC04272.jpg
DSC04292.jpg
DSC04349.jpg
DSC04323.jpg
DSC04321.jpg
DSC04264.jpg
DSC04258.jpg
DSC04269.jpg
gb.png

 

Stacja Pyskowice was established in 2015 and serves as a private digital museum. The project was initiated by local history enthusiasts: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk and Michał Zbiciak.  

 

We are creating the largest publicly accessible database about the history of Pyskowice city, the railway junction in Pyskowice, all agglomeration railway projects in Upper Silesia, museum railways, sand railways, and industrial-transport tourism in the region.  

 

We also carry out activities beyond the digital realm. We acquire, archive, and digitize data; organize cultural events, parties, and special train rides. We carry out our actions to promote and protect local history, as well as railway technology and transport heritage, both nationally and internationally. Depending on the currently conducted activities, we gather up to several dozen socially engaged individuals around The Station.

de.png

Stacja Pyskowice wurde 2015 gegründet und fungiert als privates digitales Museum. Das Projekt wurde von örtlichen Geschichtsbegeisterten initiiert: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk und Michał Zbiciak.  

 

Wir erstellen die größte öffentlich zugängliche Datenbank zur Geschichte der Stadt Pyskowice, des Eisenbahnknotens in Pyskowice, aller Agglomerationsbahnen in Oberschlesien, der Museumsbahnen sowie des Sand- und Industrietourismus in der Region.  

 

Wir führen auch Aktivitäten außerhalb des digitalen Bereichs durch. Wir sammeln, archivieren und digitalisieren Daten; organisieren kulturelle Veranstaltungen, Events und Sonderfahrten. Wir setzen uns für die Verbreitung und den Schutz der Geschichte sowie des technischen und transportbezogenen Eisenbahnerbes im In- und Ausland ein. Je nach den derzeit durchgeführten Aktivitäten versammeln sich um den Bahnhof bis zu mehrere Dutzend sozial engagierte Personen.

ua.png

Stacja Pyskowice була заснована у 2015 році і є приватним цифровим музеєм. Проект був ініційований місцевими ентузіастами історії: Piotr Borowiak, Franciszek Krawczyk and Michał Zbiciak.  

 

Ми створюємо найбільш доступну для громадськості базу даних про історію міста Писковіце, залізничний вузол у Писковіце, всі проекти залізниць агломерації на Верхньому Сілезі, музейні залізниці, піщані залізниці та промислово-транспортний туризм у регіоні.  

 

Ми також проводимо діяльність поза цифровим простором. Ми збираємо, архівуємо та дигіталізуємо дані, організовуємо культурні заходи, вечірки та спеціальні поїздки на поїздах. Ми здійснюємо свої дії для просування і збереження місцевої історії, а також залізничної технології та транспортної спадщини як національно, так і міжнародно. Залежно від поточних заходів, навколо "Станції" збираються до декількох десятків зацікавлених громадян.

DE
ENG
CZ
UA

Zawartość tej, jak i każdej z podstron niniejszego portalu stanowi dzieło autorskie chronione prawem autorskim. Tekst oraz materiały zawarte w portalu stacjapyskowice.info nie mogą być powielane, reprodukowane lub kopiowane bez zgody autora/autorów opublikowanych opracowań, z wyjątkiem użytku na prawie cytatu. Stacja Pyskowice dysponuje wszelkimi potrzebnymi zgodami na użycie materiałów chronionych prawem autorskim osób, które zechciały wesprzeć zasoby portalu.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy cookies w celu świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 

bottom of page