2015-02-20_23.JPG

 

Realizacje działań ekipy portalu Stacja Pyskowice

 

Poza wymienionymi niżej przykładowymi realizacjami w ramach Stacji Pyskowice prowadzone są stale prace w zakresie wyszukiwania i  zachowywania dokumentacji oraz wszelkich innych materiałów historycznych,  włącznie ich cyfryzacją. Prowadzone są także współprace związane z zachowaniem i odnową oraz uruchamianiem zabytków kolejnictwa.

 

Odwzorowanie Pyskowic oraz linii 198 w Trainz a New Era

Powstaje od 2020 r. Mieszanka scenerii realnej z fikcyjną z dokładnym odwzorowaniem linii 198 do Pyskowic Miasta oraz przyległym muzeum kolejnictwa.

167274302_774739720086256_83654949827040

 

Modele 3D koparek odkrywkowych oraz przesuwarek torowych KP Kotlarnia

Powstają od początku roku 2021. Modele będą uświetnieniem każdej opowieści o zanikających już kopalniach piaskowych.

29571067_1629071843842121_36727111192713

 

Modele 3D infrastruktury KP Kotlarnia, na potrzeby symulatora MaSzyna EU07.

Realizowane w latach 2017-2018 na potrzeby scenerii KPK-LK. Czasowo wstrzymane.

 

Makieta dworca kolejowego Pyskowice Miasto

Powstaje od połowy 2020 r. dzięki współpracy z KK Models, na podstawie terenowych pomiarów własnych oraz oryginalnych planów projektowych architekta Karola Fojcika. Zaplanowano budowę makiety budynku dworca, wraz z dochodzącą do niego oryginalnie wiatą, na stan świeżo po oddaniu do eksploatacji.

W obronie mostu zsypowego Wojciech oraz linii piaskowej 301

Stacja Pyskowice stała się częścią kolektywu kilku ugrupowań pasjonatów historii i kolejnictwa w walce o zachowanie unikatowych zabytków powiązanych z ostatnią czynną linią kolei piaskowych na Górnym Śląsku.

IMG_1267.jpg

 

Przejazd specjalny pociągu Cztery Jeziora.

Dzięki współpracy TOZK Pyskowice oraz ZEM Łabędy, Huty Łabędy, SKPL, PKP PLK, KP Kotlarnia i Stacji Pyskowice udało się zorganizować przejazd pociągu specjalnego dla samorządowców po torach linii piaskowej 301.

W przejeździe wzięły udział osoby zrzeszone w organizacjach Metropolii GZM, KP Kotlarnia, Miasta Pyskowice oraz innych okolicznych miejscowości i urzędów. W czasie przejazdu dyskutowano nt. połączenia rekreacji rowerowej z kolejową, poprzez uruchamianie tą trasą poc. turystycznych.

IMG_6508.jpg

 

Wybory samorządowe kadencji 2018-2023  w gminie Pyskowice.

Kandydat na urząd burmistrza Waldemar Paszkowski oraz kandydaci jego KWW, w ramach konsultacji społecznych, organizowali panele dyskusyjne i proponowali szereg rozwiązań, mających prowadzić do znacznego usprawnienia sytuacji transportowej gminy.

 

Jednym z ważniejszych punktów debat, była możliwość przywrócenia do ruchu stacji Pyskowice Miasto. Obecnie są prowadzone w tym kierunku badania oraz poszukiwanie funduszy, zarówno po stronie samorządowej jak i Stacji Pyskowice.

IMG_5265.jpg

 

Organizacja projektu GOP Gear wraz z Fundacją Napraw Sobie Miasto Katowice

Wspólnie z pomysłodawcami GOP Gear prowadziliśmy działania mające na celu utworzenie, organizację i reklamę projektu analizy jakościowej oraz promocji transportu zbiorowego.

 

Uruchomiliśmy także Forum Dyskusyjne Kolei Aglomeracyjnej na Śląsku, które zostało przekształcone w portal Stacja Pyskowice.

Zrzut ekranu 2021-04-3 o 13.44.09.jpg

 

Dziennikarstwo i fotografia transportowa

Osoby zrzeszone wokół portalu biorą aktywny udział w akcjach promujących i wspierających działania dziennikarzy (np. Siekieryzada Gliwice - w obronie praw do fotografii przestrzeni publicznej) i fotografów transportowych (np. Afera Kotlarniana - w obronie praw do fotografii obiektów zabytkowych). Chętnie bierzemy udział w wydarzeniach organizowanych przez Metropolię GZM, czy poszczególne oddziały samorządowe.