1

Badanie przygotowane na potrzeby portalu Stacja Pyskowice. www.stacjapyskowice.info

 

okładka: fragment fotografii oryginalnej, linia 198 (fot. dzięki uprzejmości A. Kaliszewskiego).

 

luty 2020

© Piotr Borowiak, Stacja Pyskowice

piotrborowiak2@gmail.com, 662 119 559 

Pyskowice w kontekście Kolei Metropolitalnej -

wyniki badania portalu Stacja Pyskowice

Profil ankietowanych

Uczeń (w Pyskowicach)

Uczeń (poza Pyskowicami)

Student

Pracujący (w Pyskowicach)

Pracujący (poza Pyskowicami)

Bezrobotny

Emeryt/Rencista

7%

24%

34%

7%

24%

2%

1%

Jak długo mieszkasz w Pyskowicach?

Od roku do 3 lat

4 - 6 lat

7 - 10 lat

powyżej 10 lat

Mieszkający poza Pyskowicami

1%

1%

4%

71%

24%

Jest nie mieszkasz w Pyskowicach, jak często je odwiedzasz?

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

47%

19%

34%

Jak oceniasz funkcjonowanie komunikacji publicznej w Metropolii GZM ogółem?

Bardzo źle

Źle

Neutralnie

Dobrze

Bardzo dobrze

8%

22%

40%

26%

4%

Jak oceniasz funkcjonowanie komunikacji publicznej z/do Pyskowic?

Bardzo źle

Źle

Neutralnie

Dobrze

Bardzo dobrze

21%

37%

36%

5%

2%

Czy wiesz czym był projekt KRR (1970-2005)?

Tak

Nie

66%

34%

Czy wiesz czym jest projekt Kolei Metropolitalnej w GZM (obecnie)?

Tak

Nie

44%

56%

Czy uważasz, że Kolej Metropolitalna/SKM jest potrzebna dla regionu?

Tak

Nie

Nie mam zdania

92%

1%

7%

Czy Pyskowice powinny zostać przyłączone do systemu szybkiej kolei metropolitalnej jeśli taki by powstawał? Jeśli tak, to w jaki sposób - jeśli nie, dlaczego?

Tak, poprzez wykorzystanie stacji Pyskowice

Tak, poprzez wykorzystanie Pyskowic Miasta

Pyskowice to zbyt małe miasto dla takiej realizacji

Nie, obecna komunikacja jest wystarczająca

Nie mam zdania

40%

51%

3%

2%

4%

Jak często podróżujesz komunikacją publiczną (bus/pociąg/taxi/tramwaj)?

Regularnie

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Kilka razy w roku

Okazjonalnie w razie potrzeby

Korzystam wyłącznie z samochodu

64%

16%

13%

1%

4%

2%

Czy usprawnienie komunikacji publicznej pomiędzy Pyskowicami a Metropolią mogłoby wpłynąć na Twoje częstsze korzystanie z niej?

Tak, zdecydowanie

Raczej tak

Nie, pozostanę przy samochodzie

Nie sądzę

Nie mam zdania

79%

13%

1%

5%

2%

Zakładając, że koszt i czas przejazdu są konkurencyjne, wybrał(a)byś / wybralibyście chętniej...?

Autobus

Pociąg

28%

72%

Co jest największą wadą w komunikacji autobusowej z/do Pyskowic?

Brak stałego taktu kursowania

Niewystarczająca ilość połączeń

Brak kursów nocnych

Brak lub słabe skomunikowania poza Gliwice

8%

43%

31%

18%

Co jest największą wadą w komunikacji szynowej z/do Pyskowic?

Odległość od miejsca pracy/nauki

Brak stałego taktu kursowania

Brak lub słabe skomunikowania poza Gliwice

40%

34%

26%

czarne tło