Przydziały inwentarzowe ogólne MD Pyskowice (wg serii). 1933r.-1935r.

Opracowano na podstawie: "Węzeł kolejowy Gliwice" P. Nadolski, T. Roszak, K. Soida, E. Wieczorek,

wyd. Eurosprinter, Rybnik 2010

 

Inwentarz parowozów stacjonujących lub w znacznym stopniu powiązanych z MD Pyskowice.

Opracowano na podstawie: wiedzy i obserwacji własnych; http://parowozy.net/; http:/tozk.pl/;

http://polskieparowozy.pl/; oraz archiwów Johna Grahama, Werner & Hansjörg Bruzter.

 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019

Trwa kompletowanie informacji. Spis nie jest kompletny.

mdpyskowice.png

 

Inwentarz parowozów przekazanych Polsce przez ZSRR w 1946r. do MD Gliwice, MD Pyskowice, MD Kędzierzyn

Opracowano na podstawie: wiedzy i ustaleń własnych oraz

"Węzeł kolejowy Gliwice" P. Nadolski, T. Roszak, K. Soida, E. Wieczorek, wyd. Eurosprinter, Rybnik 2010

 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019

Trwa kompletowanie informacji. Spis nie jest kompletny.

pkpzsrr.png

 

Inwentarz parowozów stacjonujących lub w znacznym stopniu powiązanych z

PMP-PW Pyskowice/Kotlarnia, KP Kotlarnia.

Opracowano na podstawie: wiedzy i obserwacji własnych; http://parowozy.net/; http:/tozk.pl/;

http://polskieparowozy.pl/; http://www.wrphoto.eu/; http://gliwiczanie.pl/;

oraz archiwów Johna Grahama, Werner & Hansjörg Bruzter.

 

Ostatnia aktualizacja: październik 2019

Trwa kompletowanie informacji. Spis nie jest kompletny.