Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1991 nr 1128

JERZY KOWALSKI - Generalny Projektant KRR, PKP Biuro Projektów Kolejowych Katowice.

Kolejowy Ruch Regionalny nową jakością masowej komunikacji pasażerskiej Śląska: Koncepcja systemu.

 

Młody Technik 5/1988

 

Wpływ eksploatacji linii szybkiej kolei na nieużywane już korytarze podziemne kopalń znajdujących się pod planowaną trasą krr.

 

Młody Technik 4/1987

"Pierwsza linia KRR w GOP", schemat proponowanego systemu sterowania, przekroje trasy, propozycje EZT.

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1985 nr 858

EWA KONONOWICZ - Adiunkt Zakładu Budowy Dróg Żelaznych Instytutu Budowy Dróg Wydz. Bud. Pol. Śl.

 

Problemy osiągnięcia i utrzymania wymaganego poziomu zdolności eksploatacyjnej sieci kolejowej GOP-u.