Pierwsza linia KRR w budowie - Biuro Budowy KRR

Digitalizacja oryginalnej książeczki Biura Budowy KRR

Biuro Projektów Kolejowych Katowice 1990r.

Plan budowy KRR - przystanek po przystanku

Digitalizacja oryginalnych planów schematycznych

Stacja Pyskowice - Bud. I linii KRR, Biuro Projektów Kolejowych Katowice

Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji.

Fragment artykułu z pracy zbiorowej Politechniki Śląskiej z 2016r.

Wielkie inwestycje – szansa czy zagrożenie dla metropolii śląskiej? Agnieszka BUGNO-JANIK, Marek JANIK 

Młody Technik 5/1988

Kopia artykułu z magazynu Młody Technik nr. 5 z 1988r.

Wpływ eksploatacji linii szybkiej kolei na nieużywane już korytarze podziemne kopalń znajdujących się pod planowaną trasą krr.

Młody Technik 4/1987

Kopia artykułu z magazynu Młody Technik nr. 4 z 1987r.

"Pierwsza linia KRR w GOP", schemat proponowanego systemu sterowania, przekroje trasy, propozycje EZT.

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1991 nr 1128

JERZY KOWALSKI - Generalny Projektant KRR, PKP Biuro Projektów Kolejowych Katowice.

Kolejowy Ruch Regionalny nową jakością masowej komunikacji pasażerskiej Śląska. Koncepcja systemu - projektowanie - etapy realizacji.

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1985 nr 858

EWA KONONOWICZ - Adiunkt Zakładu Budowy Dróg Żelaznych Instytutu Budowy Dróg Wydz. Bud. Pol. Śl.  

Problemy osiągnięcia i utrzymania wymaganego poziomu zdolności eksploatacyjnej sieci kolejowej GOP-u

Please reload