Skróty i objaśnienia wraz z tłumaczeniami

Opracowane na potrzeby dokładnego rozumienia wszelakich akronimów i wyrazów obcojęzycznych.

Miejscowości

Breslau - Wrocław

Beuthen - Bytom

Borsigwerk - Zabrze Biskupice

Dzierżno Małe/Duże - dawniej pola piaskowe kopalni piasku, obecnie sztuczne zbiorniki wodne, miejsce rekreacji 

Gleiwitz - Gliwice

Jakobswalde - Kotlarnia

Laband - Łabędy

Oppeln - Opole

Peiskretscham - Pyskowice

Rotfeld - p.o. "Łabędy Przystanek"

Sersno - Dzierżno

Tost - Toszek

Terminy ogólne

Bytomka - składy pasażerskie kursujące niegdyś wahadłowo na stałej trasie Pyskowice Miasto - Pyskowice - Bytom

Betriebswerk - parowozownia/lokomotywownia

Bahnhof - dworzec kolejowy

CP - centrum przesiadkowe

DOKP - Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

EZT - Elektryczny Zespół Trakcyjny

GOP - Górnośląski Okręg Przemysłowy

Krieg - Wojna

MD - parowozownia/lokomotywownia

P&R (park&ride) - park and ride (parkuj i jedź) - parking przesiadkowy położony blisko punktów obsługi publicznego transportu zbiorowego (np. w pobliżu dworca/lotniska)

Marshalling yard - Stacja rozrządowa

p.o. - "przystanek osobowy"

Sandbahn - Kolej piaskowa

Sandkrug - "piaskowa osada", pierwotne prawdopodobne znaczenie nazwy miasta Pyskowice

Zwangsarbeitslager - Przymusowy Obóz Pracy

Firmy i nazwy własne

 

Adolf Hitler Kanal - pierwotna nazwa Kanału Gliwickiego

Ballestrem (ród) - Ballestremowie początkowo rozwijali głównie gospodarkę rolno-leśną oraz górnictwo węgla kamiennego (co miało przełożenie na rozwój kolei piaskowej wokół Pyskowic, (więcej: Pyskowice)

Borsig - niemieckie przedsiębiorstwo z siedzibą w Berlinie produkujące parowozy

Breitspurbahn - Kolej olbrzymia, projekt nazistowskiego projektanta Alberta Speera

BUMAR - Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” SA z siedzibą w Gliwicach-Łabędach zajmujące się przemysłem zbrojeniowym

CIA/Central Intelligence Agency - Centralna Agencja Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych Ameryki

European Steam Preservation Group - Europejska Grupa Zachowania Parowozów, zrzeszająca osoby działające na rzecz zabytków kolejnictwa i lokomotyw parowych

Gewerkschaft Altenberg II und Peiskretscham (GA II Peiskretscham) - jedno z przedsiębiorstw założonych przez członków rodu Ballestremów, (więcej: Pyskowice)

Holzmann AG i Redermann AG - przedsiębiorstwa wykorzystujące jeńców wojennych do rozbudowy m.in. pyskowickiego węzła kolejowego. Na terenie Pyskowic zorganizowały dwa obozy pracy przymusowej (więcej: Pyskowice)

KP Kotlarnia - Kopalnia Piasku Kotlarnia 

Kriegslok - Niemiecki parowóz o przeznaczeniu towarowym z czasów II wojny światowej, w Polsce pod oznaczeniem PKP Ty42

KRR - Kolej Ruchu Regionalnego

PMP-PW Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego

Ruhrgebiet (Zagłębie Ruhry) -  zagłębie przemysłowe w Niemczech położone nad rzeką Ruhrą. Na jego wzór planowano rozwój strefy przemysłowo-transportowej w Pyskowicach (więcej: Pyskowice)