Inwentarz zachowanych w Pyskowicach parowozów normalnotorowych.

Opracowano na podstawie: wiedzy i obserwacji własnych; http://parowozy.net/; http:/tozk.pl/; http://polskieparowozy.pl/; 

Opiekę nad parowozami sprawuje Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Pyskowicach.*

 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019

* - nie dot. Tp4-217, po przeprowadzeniu renowacji przez TOZK parowóz pozostaje pod pieczą Muzeum Kolejnictwa w Warszawie