Pierwsza linia KRR w budowie - Biuro Budowy KRR

 

Digitalizacja oryginalnej książeczki Biura Budowy KRR

Biuro Projektów Kolejowych Katowice 1990r.

 

Biuro Projektów Kolejowych Katowice, Biuro Budowy KRR (Katowice, sierpień 1990r.):

Liczba przystanków w etapie docelowym

Liczba przystanków łączonych z przystankami PKP

Odległość między przystankami

Liczba stacji strefowych

Liczba stacji końcowych

Liczba stacji zaplecza

Typ nawierzchni kolejowej

Linia jest projektowana na prędkość

Maksymalne pochylenie niwelety toru

Minimalna odległość osiowa torów KRR od pozostałych zarządów (m)

Skrzyżowania z innymi systemami komunikacji

Długość peronów (m)

Wysokość peronów (m)

Odległość krawędzi peronu od osi toru (m)

Urządzenia trakcyjne

48

11

1588m (średnia); 1000m (minimalna)

3

3

2

S-60*

100 km/h

20%

6

Bezkolizyjne

210

1,1

1,6

Prąd stały 3kV

 

Charakterystyka

Długość linii kolejowej

Przy głównym ciągu średnicy Pyskowice-Dąbrowa Górnicza

Odgałęzienie do huty Katowice

Zaadaptowane przedłużenie do Pyskowic Miasta

Razem

Koszt budowy I linii KRR wg cen z 1984r.

Koszt budowy I linii KRR wg wyceny z 1990r.

Inwestor

Wiodące biuro projektowe

 

63,4 km

3,7 km

4,4 km

71,5 km

106 mld złotych*

7,5 bln złotych*

Ministerstwo Komunikacji,

Śląsko-Dąbrowska DOKP, Biuro Budowy KRR

Biuro Projektów Kolejowych Katowice

 

Eksploatacja

Funkcjonowanie linii kolejowej w dobie

Przerwa technologiczna w kursowaniu pociągów

Takt kursowania pociągów

Wymagany chwilowy czas następstwa pociągów

Prędkość komunikacyjna (handlowa)

Czas postoju na przystankach

Zdolność przewozowa

Maksymalna (przy 2x EZT typu EW61 i zagęszczeniu 5 pasażerów/1m^2

Średnia (przy założeniu, ze 2/3 pasażerów siedzi)

Komfortowa (przy założeniu, że wszyscy pasażerowie siedzą)

Przewidywana średnia odległość podróży KRR

Przewidywany czas przejazdu

4:30 - 0:30

4h (0:30 - 4:30)

5 min.

2,5 min.

40 km/h

15-30 sek.

13536 miejsc

7632 miejsca

5088 miejsc

15-17 km

20-25 min.

 

Tabor

Specjalizowane elektryczne zespoły trakcyjne

Liczba drzwi w wagonie

Szerokość drzwi dla pasażerów

Przyspieszenie rozruchu minimalne

Opóźnienie przy hamowaniu

Typ rozruchu zespołu trakcyjnego

Typ hamowania zespołu trakcyjnego

Hamulce zespołu trakcyjnego

Tak

4

1,3

1m/s^2

1-1,2m/s^2

Impulsowy

Elektrodynamiczny odzyskowy

Tarczowe na wózkach tocznych

 

Infrastruktura obsługowa

Nazwa stacji

Pyskowice Miasto

Pyskowice St. Zaplecza Technicznego

Pyskowice

Gliwice Czechowice

Gliwice Kuźnica

Gliwice Łabędy

Gliwice Kopernika

Gliwice Śliwki

Gliwice (Centrum)

Gliwice Zabrska

Gliwice Zatorze

Gliwice Sośnica

Zabrze Maciejów

Zabrze Stadion

Zabrze 

Ruda Śląska Zachodnia

Ruda Śląska (tymczasowy)

Ruda Śląska 

Ruda Śląska Niedurnego

Ruda Śląska Chebzie

Ruda Śląska Drogowa Trasa Średnicowa

Świętochłowice Huta Florian

Świętochłowice Centrum

Chorzów Batory

Chorzów Gałeczki

Katowice Osiedle Witosa

Katowice Huta Baildon

Katowice Główne

Katowice Śródmieście

Katowice Paderewskiego

Katowice Bogucice

Katowice St. Zaplecza Technicznego

Katowice Szopienice

Katowice Morawa

Sosnowiec

Sosnowiec Pogoń

Sosnowiec Środula

Będzin Główny

Będzin Fora Zamkowa

Będzin Ksawera

Dąbrowa Górnicza Centrum

Dąbrowa Górnicza Poniatowskiego

Dąbrowa Górnicza Smugi

Dąbrowa Górnicza Gołonóg

Dąbrowa Górnicza Pogoria

Dąbrowa Górnicza Ząbkowice

Dąbrowa Górnicza Huta Katowice Brama Główna

Dąbrowa Górnicza Huta Katowice Brama 44

Budowa

I etap

II etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

I etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

II etap

Stan

zlikwidowana

niepowstała

istniejąca

niepowstała

istniejąca

istniejąca

niepowstała

istniejąca

istniejąca

niepowstała

niepowstała

niepowstała

niepowstała

niepowstała

istniejąca

niepowstała

zlikwidowana

istniejąca

niepowstała

istniejąca

niepowstała

niepowstała

niepowstała

istniejąca

niepowstała

niepowstała

niepowstała

istniejąca

niepowstała

niepowstała

niepowstała

niepowstała

istniejąca

niepowstała

istniejąca

zlikwidowana

niepowstała

istniejąca

niepowstała

istniejąca

istniejąca

niepowstała

niepowstała

istniejąca

istniejąca

istniejąca

niepowstała

niepowstała

Perony

1 (skrajny, dzielony z PKP lub wyłączony z PKP)

1 (skrajny, pracowniczy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

2 (skrajne)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

2 (skrajne, jeden dzielony z PKP)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

2 (skrajne)

2 (skrajne, jeden dzielony z PKP)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

2 (skrajne)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

1 (wyspowy)

bez peronu

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji

brak informacji