top of page

Publikacje Polskie

 • Chrząszcz Johannes

  • Historia miast Pyskowice i Toszek, ​1994, Pyskowice.

  • Historia miast Pyskowice i Toszek, ​2009, Pyskowice.

 • Publikacja zbiorowa,

  • Rocznik Miasta Pyskowice, 2020, Pyskowice.

 • Piotr Borowiak

  • Piaskownie I, 2017, Gliwice.

  • Piaskownie II, 2017, Gliwice.

  • Depo, 2017, Gliwice.

 • Roland Skubała, Maciej Mazur

  • Pyskowice na starych pocztówkach, VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2015, Kwidzyn.

 • Przemysław Nadolski, Tomasz Roszak, Krzysztof Soida, Edward Wieczorek.

  • 1845-2010 Węzeł Kolejowy Gliwice, Eurosprinter, 2010, Rybnik.

 • Krzysztof Soida; Mariusz Furtek; Tomasz Roszak

  • Koleje piaskowe, t.1, Betezda, 2007, Rybnik.

  • Koleje piaskowe, t. 2, ApLand, 2002, Katowice.

 • Karol Trammer

  • Ostre cięcie Jak niszczono polską kolej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019, Warszawa.

 • Hanna Adamczewska-Wejchert, Kazimierz Wejchert

  • Jak powstawało miasto Monografia planowania, Pergamon s.c, 1995, Tychy.

  • Małe miasta, Arkady, 1986, Warszawa.

 • Hanna Adamczewska-Wejchert

  • Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Arkady, 1985, Warszawa.

 • Kazimierz Wejchert

  • Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, 1974, Warszawa.

  • Miasto na warsztacie, Arkady, 1969, Warszawa.

 • Jerzy Lasik, Antoni Lipiński, Kazimierz Wejchert

  • Przegląd Prac Miastoprojektu Nowe Tychy, Miastoprojekt Nowe Tychy, 1965, Katowice.

 • Eugeniusz Szczepanek, Stanisław Poznański

  • Węgiel - nasze bogactwo, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1955, Warszawa.

 • Alicja Gzowska

  • Karol Fojcik – nieznany projektant architektury kolejowej, 2018, Uniwersytet Warszawski.

  • Fabryki ruchu. Z problematyki dworców kolejowych w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku, 2016, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 • Biuro Projektów Kolejowych Katowice

  • Pierwsza linie KRR w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, BPK Katowice, 1990r., Katowice.

 • Janusz Ziółkowski

  • Rozwój demograficzny i przestrzenny Stalinogrodu na tle warunków społeczno-gospodarczych, Przegląd Zachodni, nr 9-12, 1955r.

 • Tomasz Głogowski

  • Pismo "śląskiego Października", Tygodnik społeczno-kulturalny "Przemiany" (1956-1957), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, Katowice.

 • Marian Zawiła

  • Problemy Zagospodarowania Przestrzennego Węglowego Okręgu Przemysłowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Budownictwo z. 14, 115, 1964r.

 • Zbigniew Kamiński

  • Planowanie przestrzenne w GOP w latach 1945-1990 na tle koncepcji przekształceń przestrzenno-gospodarczych i rozwoju przemysłu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Architektura z. 20, 1132, 1993r.

 • Szymon Opania

  • Tożsamość a Wizerunek Obszarów Poprzemysłowych Przykład Aglomeracji Górnośląskiej Monografia, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2012, Gliwice.

 • Aleksandra Piszczek

  • Możliwość Wykorzystania Projektu Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z 1969 Roku w Koncepcji Zielonego Pierścienia Śląskiego Obszaru Metropolitalnego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

 • Jan Rajman

  • Rozwój Górnośląskiego Zespołu Miejskiego Wybrane Problemy Osadnicze i Społeczno-Demograficzne.

 • Zakład Urbanizacji i Planowania Przestrzennego Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem doc. dr hab. Tadeusza Zipsera, Archiwum Państwowe w Katowicach.

  • Studium Wykonalności Śląskiej Kolei Regionalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej w woj. katowickim, 1973 r.,

 • Tadeusz Zipser

  • Stan zainwestowania obszaru GOP z zaznaczeniem miejsc potencjalnych szkód górniczych z rozróżnieniem terenów przemysłowych i reszty terenów zabudowanych oraz przebiegu istniejących tras komunikacji drogowej i torowej. Analiza dla potrzeb modelowania jako podstawy projektu przebiegu linii kolei regionalnej, 1973, Wrocław, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej.

 • Ryszard Janecki, Grzegorz Kraoń, Aleksander Sobota, Renata Żochowska, Marcin Kłos, Piotr Soczówka 

  • Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wykorzystaniem metod inżynierii systemów, Praca naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018, Katowice, grudzień 2018r.

 • Jerzy Runge

  • Problemy ludnościowe regionu katowickiego w świetle ogólnopolskich przemian społeczno−demograficznych, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, Sosnowiec​​

 • Robert Respondowski

  • Inwentaryzacja krajoznawcza woj. katowickiego, zeszyt 5, Miasto Pyskowice, Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Katowicach, 1991r. 

 • Anna Lipowczan

  • Pyskowice, Sypialnia na 20.000 osób, Przemiany, 1957r. 

 • Sztandar Metalowca

  • o nieznanych numerach i datach wydania wyszukane przez: M. Kołodziej, P. Borowiak.

 • Trybuna Robotnicza

  • o numerach wskazanych przy danej publikacji, wyszukane przez: P. Borowiak, F. Krawczyk, M. Zbiciak.

 • Trybuna Śląska

  • o numerach wskazanych przy danej publikacji, wyszukane przez: P. Borowiak.

 • Młody Technik

  • o numerach wskazanych przy danej publikacji, wyszukane przez: P. Borowiak, F. Krawczyk.

 • Architektura

  • nr 2, Wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R. P. w Warszawie, 1949, Warszawa.

  • nr 5, Wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R. P. w Warszawie, 1949, Warszawa.

  • nr 3/4, Wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R. P. w Warszawie, 1950, Warszawa.

  • nr 10, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, 1952, Warszawa.

  • nr 2, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, 1954, Warszawa.

  • nr 7/8, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, Wydawnictwo ARKADY, 1961, Warszawa.

  • nr 5, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, Wydawnictwo ARKADY, 1962, Warszawa.

  • nr 5, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, Wydawnictwo ARKADY, 1963, Warszawa.

  • nr 11, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, Wydawnictwo ARKADY, 1968, Warszawa.

  • nr 3, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, Wydawnictwo ARKADY, 1970, Warszawa.

  • nr 12, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, Wydawnictwo ARKADY, 1970, Warszawa.

  • nr 2, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, Wydawnictwo ARKADY, 1972, Warszawa.

  • nr 8/9, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, Wydawnictwo ARKADY, 1972, Warszawa.

  • nr 10, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, Wydawnictwo ARKADY, 1973, Warszawa.

  • nr 11/12, Organ Stowarzyszenia Architektów R. P. Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, Wydawnictwo ARKADY, 1974, Warszawa.

 • Miasto

  • nr 5, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1951, Warszawa.

 • Dziennik Zachodni

  • nr 298 (2406), Czytelnik, XI/1951.

  • nr 72 (2180), Czytelnik, III/1951.

  • nr 288 (1982), Czytelnik, VIII/1950.

  • nr 297 (2046), Czytelnik, X/1950.

  • nr 6 (1755), Czytelnik, I/1950.

  • nr 118 (1867), Czytelnik, IV/1950.

  • nr 254 (1807), Czytelnik, XI/1950.

 • Świat i Życie, Ilustrowany Dodatek Tygodniowy Dziennika Zachodniego

  • nr 27, VII/1956.

​​

 • Główna Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych

  • protokoły i referaty z posiedzeń ws. rozbudowy Miasta Pyskowic, Miastoprojekt "ZOR", 1953, Warszawa.

  • kosztorysy z posiedzeń ws. rozbudowy Miasta Pyskowic, Miastoprojekt "ZOR", 1953, Warszawa.

 • Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli

  • Przewodnik po działalności Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Gliwicach 1948-1954, Miastoprojekt Stalinogród.

 • Enkol, enkol.pl

 • Tomasz Galka, locomotives.com.pl

 • Semaforek, semaforek.kolej.org.pl

 • Krzysztof Jakubina, Historia TOZK, tozk.pl

 • Polska Kronika Filmowa, Zamiast metra, 1986r.

 • Ogólnopolska Baza Kolejowa, bazakolejowa.pl

 • Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek.pl

 • Marian Jabłoński, Skansen kolejowy w Pyskowicach, Lato Imperium, 2014, TV Imperium Gliwice.

 • Marian Jabłoński, Detektyw historii - Kolejowe Tajemnice III rzeszy, 2018, TV Imperium Gliwice.

 • Koniec Lata na kółkach - live session, 2021r., Pyskowice.

 • Koniec Lata na kółkach - premiera w Cechowni, 2021r., Gliwice.

 • Archiwum redakcji Rynek Kolejowy z lat 2010-2022, rynek-kolejowy.pl

 • Archiwum redakcji Przegląd Pyskowicki z lat 1994-2022, dzięki współpracy z wydziałem promocji UM Pyskowice

 • Archiwum redakcji Dziennik Zachodni z roku 1986r.

 • Archiwum redakcji Die Lokomotive z roku 1937r. 

 • Archiwalne rozkłady jazdy pociągów z lat 1964-2005, Wydawnictwa kolejowe PKP.

 • Notatki i informacje prasowe Gminy Pyskowice z lat 2010-2022, Urząd Miasta Pyskowice, pyskowice.pl

 • Notatki i informacje prasowe Polskich Kolei Państwowych Polskich Linii Kolejowych z lat 2012-2022, pkp.pl; plk-sa.pl

 • Notatki i informacje prasowe redakcji Twoje Tychy z lat 2008-2013.

 • Notatki i informacje prasowe firmy Databout z lat 2020-2021.

 • Notatki i informacje prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z lat 2017-2023, metropoliagzm.pl i facebook.com/TransportGZM

 • Fotografie i opisy udostępniane na wolnych licencjach w portalach Wikipedia, Wikimedia Commons, każdorazowo opisane w miejscu publikacji.​​

Publikacje Zagraniczne

 • Vollständige Dokumentation. Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn. Merkbuch für Triebfahrzeuge, 1962/1964.

 • Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn, Borchert/Kirsche, 1986, Transpress.

 • Baureihe 95, Wolfram Brozeit, Hans Müller, Günter Bölke, 1990, Transpress.

 • Von Dr.-Ing. E. h. R. P., Eine schwere 1 E 1 - Sandbahn-Tenderlokomotive erbaut von den Borsig Lokomotiv-Werken für die Sandbahngesellschaft der Gräflich von Ballestremschen und A. Borsigschen Steinkohlenwerke in Peiskretscham/West-Oberschlesien., Wagner FRS.

 • Schwartzkopff, Dampf-lokomotiven, motor-lokomotiven, elektrolokomotiven. Unsere lokomotiven der jahre 1935-1938, Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, vormals L. Schwartzkopff, Berlin.

 • Dreistädteeinheit Beuthen Gleiwitz Hindenburg Landkreis Beuthen, Herausgegeben Von Den Stadtbauräten Schabik, Stütz, Dr.-ing. Wolf, 1929, Friedrich Ernst Hübsch Verlag G. M.b.h. Berlin / Leipzig / Wien.

 • Die Breitspurbahn Hitlers,  Anton Joachimsthaler, Eisenbahn-Kurier-Verlag, Freiburg im Breisgau, 1981.

Mapy, Schematy

 • Grafiki, mapy i ilustracje pomocnicze przygotowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z lat 2017-2022, metropoliagzm.pl

 • Grafiki, mapy i ilustracje pomocnicze przygotowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z lat 2021-2022, gov.pl/web/premier

 • Sztab Generalny WP, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Plany Miast, Arkusz 8 (M34-50C) 1:25000, 1975r.

 • Sztab Generalny WP, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Plany Miast, Arkusz 9 (M34-50C) 1:25000, 1975r.

 • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, Arkusz Pyskowice (M34-50C) 1:50000, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1964r.

 • Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Pyskowice (M34-50C) 1:50000, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1964r.

 • Pyskowice, plan miasta, Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Katowice, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1991, Warszawa-Wrocław.

Archiwa Prywatne, Państwowe, Firmowe

 • Teczka osobowa, Karol Fojcik - Biuro Projektów Budownictwa Kolejowego Katowice, data nieznana, archiwum SGSARP.

 • Archiwalne materiały fotograficzne ze zbiorów Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung.

 • Archiwalne materiały fotograficzne ze zbiorów Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie.

 • Archiwalne materiały fotograficzne ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 • Archiwalne materiały fotograficzne ze zbiorów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 • Archiwalne materiały fotograficzne ze zbiorów Sammlung Dr. Scheingraber, G. Illner, Harz EXpress Eisenbahnen.

 • Archiwalne materiały fotograficzne ze zbiorów Tadeusza Suchorolskiego.

 • Archiwalne materiały fotograficzne, pocztówki i opisy ze zbiorów i publikacji Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e.V.

 • Archiwalne dokumentacje ze zbiorów Freedom of Information Act Electronic Reading Room, Directorate of Digital Innovation's Information Management Services, 2019, CIA, cia.gov

Materiały na licencjach ekskluzywnych

 • Piotr Borowiak: fotografie własne, w tym lotnicze (Pyskowice, Górny Śląsk).

 • Jarosław Słomski: mat. własne poświęcone rzeźbie dworcowej Stanisława Hochuła

 • Bartek Walisko: mat. własne poświęcone rzeźbie dworcowej Stanisława Hochuła

 • Krzysztof Jakubina: fotografie własne MD Pyskowice.

 • Krzysztof Jakubina: fotografie własne stacji kolei piaskowej w Pyskowicach.

 • Krzysztof Jakubina: fotografie własne przejazdów specjalnych.

 • Krzysztof Jakubina: fotografie własne początków funkcjonowania TOZK.

 • John Graham: fotografie własne MD Pyskowice.

 • John Graham: fotografie własne stacji kolei piaskowej w Pyskowicach.

 • John Graham: fotografie własne przejazdów specjalnych.

 • John Graham: fotografie własne i relacje z eksportu polskich parowozów za granicę oraz polskich złomowisk kolejowych z lat 90.

 • Maciej Kołodziej: nagrania z czasu funkcjonowania stacji Pyskowice Miasto ze zbiorów prywatnych.

 • Michał Pawełczyk: fotografie własne MD Pyskowice po katastrofie budowlanej.

 • Mariusz Brzeziński: fotografie z otwarcia budowy Kolei Ruchu Regionalnego (1986r., Katowice Bogucice).

 • Werner&Hansjörg Brutzer: fotografie własne poświęcone kolei piaskowej na Górnym Śląsku oraz MD Pyskowice.

 • Keith Wilde: fotografie własne poświęcone kolei piaskowej na Górnym Śląsku oraz MD Pyskowice.

 • Duncan McEvoy: fotografie własne poświęcone kolei piaskowej na Górnym Śląsku.

 • Michael Atkinson: fotografie własne poświęcone kolei piaskowej na Górnym Śląsku.

 • Marcin Kapica: fotografie własne poświęcone kolei piaskowej na Górnym Śląsku oraz skansenowi TOZK.

 • Stacja Muzeum Warszawa: fotografie własne poświęcone zgromadzonym eksponatom.

 • Kamil Hereda: fotografie własne poświęcone kolei piaskowej na Górnym Śląsku.

 • Eryk Duński: fotografie własne poświęcone kolei piaskowej na Górnym Śląsku.

 • Krzysztof Prądzyński: fotografie własne parowozów TKz.

 • Krzysztof Prądzyński: fotografie przejazdów poc. specjalnych po liniach kolei piaskowych

 • Genosse Kaiser: fotografie parowozu Borsig 11873 na linii kolei piaskowej w Dzierżnie.

 • Marta Kozioł: fotografia parowozu Borsig 14637 na terenie zakładu w Przezchlebiu.

 • Bart van 't Grunewold: fotografie własne poświęcone kolei turystycznej Veluwsche Stoomtrein Maatschappij w Apeldoorn/Beekbergen.

 • Jan Barnier: kolei turystycznej Veluwsche Stoomtrein Maatschappij w Apeldoorn/Beekbergen.

 • Erwin Nieuwenhuis: fotografie własne poświęcone eksportowanym z polski parowozom.

 • Erwin Nieuwenhuis: fotografie kolei turystycznej Veluwsche Stoomtrein Maatschappij w Apeldoorn/Beekbergen.

 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej: fotografie reklamowe Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach oraz Skansenu Maszyn Parowych.

...

Portal Stacja Pyskowice Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP wykorzystuje także wiedzę pozyskaną i zapisaną dzięki wypowiedziom zgromadzonym podczas wywiadów i rozmów, a także na grupach dyskusyjnych, konferencjach i panelach oraz Śląskim Forum Kolei Ruchu Regionalnego, które zostało przekształcone w niniejszą witrynę w roku 2016.

bottom of page