Autorzy opracowania:

Piotr Borowiak (ur. 25.05.1998r. w Pyskowicach): fotograf, aktywista społeczny, pisarz. Działacz na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w Polsce. Inicjator/ koordynator "Stacji Pyskowice"

Michał Zbiciak (ur. 26.03.1997r. w Mysłowicach): fotograf. Działacz na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w Polsce. Moderator "Stacji Pyskowice".

Nieoceniona pomoc:

Franciszek Krawczyk i  Katarzyna Bartoszek niezliczoną ilośc razy eksplorowali i badali z nami historię KRR, użyczyli również swoich materiałów archiwalnych, Dziękujemy!

 

Grupa GOPGear z ramienia fundacji Napraw Sobie Miasto pomogła nam wystartować i podjęła wspólnie z nami okrzyk ku przywróceniu idei KRR, Dziękujemy!

 

European Steam Preservation Group by John Graham stworzyło z nami rozdział dotyczący historii kolejnictwa oraz skansenu w Pyskowicach, za unikatowe archiwalne fotografie i relacje  Dziękujemy!

Mariusz Senderowski i Andrzej Kaliszewski, udostępnili nam swoje archiwalne skany fotografii przystanku Pyskowice Miasto z okresu schyłku jego funkcjonowania, Dziękujemy!

Michał "Doctor" Pawełczyk, autor Krainy Żywych Maszyn (www.parowozy.net) udostępnił nam swoje archiwalne zbiory fotografii  z Pyskowic z okresu 2004-2006, Dziękujemy!

George Woods, Michael Atkinson oraz Werner & Hansjörg Brutzer udostępnili nam swoje archiwalne zbiory fotografii z Pyskowic z okresu 1970-1990, Dziękujemy!

Krzysztof Jakubina udostępnił nam lwią część swojej wiedzy i kilka materiałów archiwalnych z okresu świetności pyskowickiego węzła kolejowego, Dziękujemy!

TOZKiOS Pyskowice udostępniło nam swoje czynne eksponaty oraz tereny skansenowe w celu wykonania dokumentacji fotograficznych, Dziękujemy!

Urszula Łagodzic, Michał (@strzelec2112), @dobryŻurek, @jasmin, i @Nastawniczy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami oraz innymi materiałami archiwalnymi z okresu działania stacji Pyskowice Miasto, Dziękujemy!

Informacja:

W związku z daleko idącym sentymentem i tradycją kolejową w Pyskowicach działa również Stowarzyszenie społeczne o nazwie "Stacja Pyskowice". Portal ten nie jest w żadnym stopniu jego integralną częścią i jest tworzony w całości autonomicznie przez wyżej wymienione osoby. Z całego serca wspieramy jednak działania Stowarzyszenia mające na celu integrację mieszkańców miasta, Pozdrawiamy!

Wir suchen einen polnisch-deutschen Dolmetscher.

Pracujeme na překladu z polštiny do češtiny.

We are working on the translation from Polish to English.

piotr_borowiak@interia.eu (+48) 662 119 559

We speak Polish, English and Czech.